Zielony Sopot, odzyskany Park HerbstówUM Sopot - 02-12-2016 12:28


Wiosną 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne, które stały się materiałem wyjściowym do pracy projektowej dla studentów z Sopockiej Szkoły Wyższej. Studenci zebrali opinie mieszkańców i przedstawili dwie koncepcje zagospodarowania terenu.

W obu koncepcjach na obszarze objętym rewitalizacją pojawił się podobny układ ścieżek nawiązujący do znajdującego się niegdyś przed pałacem koła najazdowego. Postanowiono częściowo wykonać koncepcję zaproponowaną przez studentów wykonując ścieżki, przycinkę zieleni oraz usuwając drzewa oddzielające odzyskany fragment od reszty parku (drzewa stanowiące wcześniej żywopłot), ustawiając ławki oraz sadząc róże i rododendrony.

- Kolejnym etapem rewitalizacji będzie przedstawienie mieszkańcom elementów małej architektury - np. stylizowanej karuzeli, czy altany parkowej, lub różnych rodzajów kwiatów i krzewów. Wszystkie sprzęty lub nasadzenia będą uzupełniać park. O tym jakie rzeczy się tam znajdą zadecydują mieszkańcy podczas kolejnego etapu konsultacji na początku 2017 roku – informuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Prace porządkowo-budowlane trwały od 17 października. Już teraz możemy podziwiać efekty tych prac.