Zmiany w centrum Gliwic. Kolejny krok do powstania Centrum PrzesiadkowegoPAP - 23-12-2020 10:56


Przebudowę kilku ulic lub ich fragmentów w ścisłym centrum Gliwic zamówiła tamtejsza miejska spółka drogowa. Prace, które mają rozpocząć się na początku 2021 r., będą częścią szacowanego na 250 mln zł projektu związanego z budową gliwickiego centrum przesiadkowego.

O podpisaniu w poniedziałek umowy na część drogową przedsięwzięcia gliwicki samorząd poinformował w swoim wtorkowym biuletynie. Umowę zawarto ze spółką Eurovia Polska. Kontrakt opiewa na ponad 41 mln zł i w całości ma zostać sfinansowany z budżetu miasta, które spodziewa się zakończenia prac pod koniec 2022 r.

Główna część inwestycji już powstaje i ma być gotowa w podobnym terminie. Z końcem sierpnia br. miasto podpisało umowę na budowę w ciągu dwóch lat centrum przesiadkowego z konsorcjum Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Koszt to blisko 184 mln zł brutto

Centrum przesiadkowe, nazywane też Zachodnią Bramą Metropolii, zlokalizowano na dawnych terenach kolejowych po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego. Ma łączyć zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z parkingami dla samochodów i rowerów, lokalami gastronomicznymi i punktami z prasą.

Całe Centrum Przesiadkowe ma być częścią modernizowanego w Gliwicach systemu komunikacyjnego, którego drugim kluczowym elementem jest otwarty w grudniu 2016 r., po remoncie, gliwicki dworzec kolejowy. Po południowej części dworca przebudowane mają zostać okoliczne ulice, m.in. przelotowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Plac Piastów, będący dotąd węzłem autobusów miejskich.

To właśnie części prac po południowej stronie dworca dotyczyło zakończone teraz postępowanie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Jak napisano w opisie zamówienia, ma to być rozbudowa i przebudowa układu drogowego, obejmująca ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem kolejowym, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej.

Przebudowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego przewiduje nowe buspasy i azyle dla pieszych. Na odcinku przyległym do placu dworcowego jezdnia ma mieć nawierzchnię z kostki granitowej podobnie, jak przebudowywany odcinek reprezentacyjnej ul. Zwycięstwa (do ul. Dubois). Jezdnia ul. Zwycięstwa po likwidacji torowiska zostanie zwężona, powstaną nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowy

Zmiana w obszarze Placu Piastów ma objąć likwidację węzła przesiadkowego, przebudowę placu postojowego dla autobusów i przebudowę układu drogowego wokół wysp placu. Ruch ma docelowo odbywać się jednokierunkowo wokół centralnej wyspy oraz wyspy peronowej. Na nieprzejezdną dotąd ul. Okopową wprowadzony ma zostać ruch od Placu Piastów w kierunku placu dworcowego.

Na przebudowywanym obszarze zaprojektowano rowerowe połączenie placu dworcowego z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej - od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, przez Plac Piastów, częściowo jako ciąg pieszo-rowerowy.

Gliwice przygotowywały budowę centrum przesiadkowego od kilku lat. Przetarg na budowę zasadniczej części zaprojektowanej inwestycji ruszył w listopadzie 2019 r. Wtedy też miasto otrzymało 129,5 mln dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 (w tzw. formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z puli środków na niskoemisyjny transport miejski).

W 2018 r. miasto sygnalizowało, że szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia może wynieść ok. 250 mln zł.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ drag/