Zmodernizowany dworzec będzie wizytówką Białegostoku?Propertydesign.pl - 03-03-2017 13:55


Za nami warsztaty kreatywne dotyczące planowanej modernizacji dworca w Białymstoku. Mieszkańcy oczekują, że w przyszłości dworzec w Białymstoku będzie stanowił wizytówkę miasta, a teren przed budynkiem dzięki dużej ilości zieleni stanie się miejscem do aktywnego wypoczynku i relaksu.

W spotkaniu zorganizowanym przez PKP wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i społecznicy. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić swoje oczekiwania względem planowanej inwestycji. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia i zakładanymi terminami jego realizacji. Następnie wzięli udział z badaniu preferencji i wstępnej dyskusji z przedstawicielami kolejowej spółki. Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których dyskutowali nie tylko o najważniejszych z ich punktu widzenia funkcjonalnościach na dworcu, ale także o rozwiązaniach, jakich oczekują w stosunku do towarzyszących inwestycji realizowanych na pobliskim terenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Urząd Miasta.

Podczas warsztatów zwracano uwagę na zapewnienie pełnej dostępności dla wszystkich grup pasażerów, w tym osób starszych, rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy oczekują, że w przyszłości dworzec w Białymstoku będzie stanowił wizytówkę miasta, a teren przed budynkiem dzięki dużej ilości zieleni stanie się miejscem do aktywnego wypoczynku i relaksu. Uczestnicy warsztatów podkreślali także potrzebę utworzenia miejsc postojowych typu kiss&ride przed budynkiem oraz zadaszonych parkingów dla rowerów. Wśród pomysłów pojawiła się także możliwość ładowania pojazdów i urządzeń elektrycznych. Jednym z rozwiązań postulowanych podczas wczorajszego spotkania było połączenie pasażerskiej informacji kolejowej z informacją miejską. Zaproponowano, aby w budynku dworca pojawiła się ekspozycja materiałów związanych z historią tego obiektu i kolei, a także informacje o Białymstoku i najbliższej okolicy. Uczestnicy warsztatów oczekiwali, że w zmodernizowanym obiekcie znajdzie się miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej, również dla obecnych najemców dworca. Zwrócono również uwagę na potrzebę nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i przygotowania powierzchni, na której mogłyby one prowadzić cykliczne zajęcia dla mieszkańców i podróżnych.

Udział w warsztatach przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta (m.in. społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, przedsiębiorcy) stworzyła szansę na wymianę pomysłów i dyskusję o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca. W rozmowy zaangażowani byli też przedstawiciele PKP S.A. i firmy, która będzie odpowiadać za przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy dworca i jego otoczenia. Na zakończenie warsztatów każda grupa przedstawiła efekty swojej pracy, a pozostali uczestnicy zagłosowali na najlepszą koncepcję.

Inwestycja w Białymstoku będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.