Zobacz najlepsze prace dyplomowe studentów Architektury Krajobrazu SGGWSARP - 28-12-2015 14:49


Do 8 stycznia 2016 roku w Muzeum SGGW można obejrzeć najlepsze prace magisterskie, wykonane na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2014/2015.

Partnerem honorowym organizatorów wystawy od pięciu lat jest Sekcja Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP, która co roku przyznaje nagrody oraz wyróżnienia honorowe dla najlepszych dyplomów.

W tym roku przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP: Rafał Mroczkowski – przewodniczący Sekcji, Katarzyna Łowicka – wiceprzewodnicząca Sekcji oraz Paweł Bartman – członek Sekcji, przyznali jedną nagrodę honorową oraz trzy wyróżnienia honorowe:

Nagroda honorowa została przyznana mgr inż. arch. kraj. Paulinie Pianowskiej za pracę pt. „Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Wyszkowie”. Promotorką była dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz.

Wyróżnienie honorowe przyznane zostało mgr inż. arch. kraj. Joannie Kawie: „Projekt rewitalizacji historycznego traktu Ujazdów-Grzybów w Warszawie”. Promotorka: dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska.

Drugie wyróżnienie honorowe powędrowało do mgr inż. arch. kraj. Katarzyny Wiśniewskiej za pracę „Leśne ślady pamięci na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Koncepcja gry terenowej.” Promotor: dr inż. Anna Długozima

I ostatnie wyróżnienie honorowe przyznano mgr inż. Darii Szarejko, która wykonała pracę pt. „Koncepcja krajobrazu pamięci jako forma upamiętniająca historię i tożsamość Małej Ojczyzny na przykładzie nieistniejącej wsi Popówka”. Promotor: dr Katarzyna Krzykawska.

Wszystkie cztery dyplomantki otrzymały roczną prenumeratę dwumiesięcznika SARP – ARCH, a jako nagrodę honorową Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP ufundowała książkę „30/30 Landscape Architecture” Meaghan Kombol.

Wernisaż wystawy odbył się w dniu 4 grudnia 2015 r. w Muzeum SGGW. Na wernisażu obecnych było ponad 100 osób, m.in. przedstawiciele Władz Uczelni: dr hab. Piotr Latocha – Prodziekan ds. Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, dr hab. Marek Szumański - profesor SGGW, opiekun naukowy wystawy, dr inż. Agnieszka Gawłowska - kurator wystawy, kadra naukowa oraz studenci i absolwenci kierunku Architektura krajobrazu. Gośćmi honorowymi byli emerytowani profesorowie SGGW arch. Jacek Damięcki oraz arch. kraj. Jan Kiciński.

Na wernisażu byli obecni także: Prezes Agencji Promocji Zieleni – Agnieszka Żukowska oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Piotr Krasiński.

Wystawę „mgr-ak-2015” można oglądać do 08 stycznia 2016 roku w Muzeum SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 161 (Gmach Biblioteki Głównej SGGW) od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 16:00.