Anna Naumova zaprojektowała logo dla czasopisma ICARasp.waw.pl - 14-01-2016 14:03


Rozstrzygnięto konkurs na logo czasopisma ICAR funkcjonującego przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Komisja konkursowa wybrała zwycięski projekt autorstwa Anny Naumovej.

Przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie powstaje nowe czasopismo o profilu naukowym - "ICAR - International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art".

Studenci ASP brali udział w konkursie na logo tytułu. Zwyciężczynią została Anna Naumova. Jury przyznało także wyróżnienie dla Igora Kubika.