Budynki ograniczające ślad węglowy - jak je zaprojektować?PropertyDesign.pl - 22-04-2021 10:51


Efektywność energetyczna i neutralność emisyjna to warunki konieczne, które muszą spełniać współczesne ekologiczne biurowce. Bo wszystkie budynki mają swój ślad węglowy. Aby jednak spełniały oczekiwania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne przez cały swój cykl życia, a jednocześnie generowały niskie koszty bieżące i zapewniały bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ludzi, projektanci muszą uwzględnić już na etapie planowania komponenty, które mają jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Ślad węglowy budynku, czyli ilość CO2, którą wytwarza on podczas swojej działalności i funkcjonowania jest aspektem, który dotyczy zarówno nowych konstrukcji, jak i istniejących budynków. Składa się na niego również CO2 „zaszyte” w materiałach użytych do wybudowania i wykończenia obiektu. Obecnie wiele świadomych ekologicznie firm stara się umieścić w swojej strategii cele związane z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla. Stąd aspekt ten uwzględnia się coraz częściej przy wyborze i projektowaniu siedzib firm. Warto jednak podkreślić, że najwięcej błędów, które przyczyniają się do zwiększonej emisji CO2, powstaje już na etapie planowania budowy budynku i jego wykończenia. Istnieje bowiem wiele czynników wpływających na ślad węglowy obiektów. Niektóre z nich są oczywiste, a niektóre nie aż tak bardzo.

- Dbając o środowisko, powinniśmy uwzględnić konkretne dane dotyczące produktów, których używamy. Zwłaszcza w projektowaniu. Koniecznością jest więc sprawdzenie danych komponentów, które zawarte są deklaracji środowiskowej produktu (EPD). Wskazuje ona na wpływ produktu na środowisko w tym m.in. ślad węglowy i procent surowca z recyclingu. Projektując bardziej ekologicznie, należy więc wybierać takich producentów, którzy udostępniają rzetelne i przejrzyste dane dla konkretnych typów produktów i którzy mają faktycznie niższy wpływ na środowisko - tłumaczy Magda Szubert z Ecophon Saint-Gobain, firmy wdrażającej rozwiązania akustyczne. - Innymi słowy, budownictwo bardziej ekologiczne to wyzwanie, któremu należy sprostać, aby ograniczyć nadmierne zużycie energii i zasobów naturalnych oraz ograniczyć nasz ślad środowiskowy. I jest to możliwe. Pod warunkiem, ze nie będziemy polegać na sloganach reklamowych producentów. Rozmawiajmy i prośmy o konkretne, potwierdzone dane dla produktów - dodaje.

Zmniejszenie śladu węglowego nie powinno być jedynym priorytetem. Drugim, równie ważnym krokiem jest takie projektowanie, które uwzględnia nie tylko potrzeby środowiska, ale odpowiada na potrzeby ludzi. Jednym z istotnych aspektów jest zapewnienie odpowiedniej akustyki wewnątrz budynku, warunków do komunikacji lub koncentracji, w zależności od potrzeb. Do umieszczenia materiału dźwiękochłonnego najlepiej wykorzystać powierzchnię sufitu. To najczęściej największa po podłodze powierzchnia w pomieszczeniu, która w zależności od swoich właściwości może pełnić bardzo ważną rolę w zapewnieniu komfortu pracownikom. Dobre warunki akustyczne są konieczne, by pracownicy byli kreatywni i wydajni. Odpowiednia akustyka przekłada się zaś na łatwiejszą komunikację i koncentrację, poprawia także samopoczucie. To jedna z lepszych inwestycji z punktu widzenia użytkownika wnętrz, pracodawcy i zarządcy nieruchomości. Zwłaszcza, że nowoczesne sufity akustyczne mogą mieć obniżony ślad węglowy.

- Środowisko wewnętrzne ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi i ich samopoczucie w miejscu pracy. Dlatego istotne jest, aby wybierać materiały gwarantujące dobrą jakość powietrza, a więc te o niskiej klasie emisji lotnych związków organicznych, jak również o dobrym wpływie na akustykę wnętrz, odznaczających się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku. W biurach, w których pracownicy dobrze się czują i są zadowoleni, firma zostanie na dłużej, co również oznacza mniej odpadów – podkreśla Magda Szubert. - Nieustannie dbamy, aby projektowanie budynków było łatwiejsze. Dlatego naszym klientom dostarczamy komplet dokumentacji, wykonany w przejrzysty sposób dla każdego zakładu produkcyjnego i dla każdego typu sufitu i paneli, które oferujemy. Nasze akustyczne sufity podwieszane mają mniejszy wpływ na środowisko, nawet o połowę niż inne tego typu dostępne na rynku rozwiązania - dodaje.

Odpowiedni dobór materiałów i wyposażenia może więc istotnie przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego budynku. Wybieranie produktów, które pochodzą ze źródeł o transparentnej polityce środowiskowej i składają się z surowców pochodzących z recyklingu to droga, którą warto podążać, aby zmniejszyć ślad węglowy budynku i dbać o wspólne dobro planety.