Design zaangażowany społecznie: kolekcja dywanów z przesłaniemDobrzemieszkaj.pl - 23-06-2020 12:19


Roberta Mari i Silvia Zylberman Pio zaprojektowały kolekcję dywanów będących hołdem dla stylu życia populacji Amazonii.

Siamo tutti uno (tłum. wszyscy jesteśmy jednością) to kolekcja dywanów stworzonych, aby dać głos ludowi tubylczemu, zagrożonemu teraz także zagrożeniem zdrowia, ale zawsze narażonym na gwałtowne ludobójstwo, niewolnictwo i rasizm w imię „postępu” i cywilizacji. Ze swoim zrównoważonym stylem życia są najlepszymi opiekunami świata przyrody; obrona ich praw jest zatem również najlepszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

Roberta Mari (mieszkanka Mediolanu pochodzenia toskańskiego) i Silvia Zylberman Pio (polsko-brazylijskie korzenie) dzielą kulturową fuzję i zamiłowanie do integracji stylów i różnych języków, Zaprojektowały kolekcję zaskakujących efektów wizualnych, zdolnych do przekazywania emocji i opowiadania historii. Każdy z siedmiu dywanów Siamo tutti uno jest hołdem dla stylu życia populacji Amazonii: np. projekty Urihi i Kyrin inspirowane są malowidłami ciała Kaiapó.

Aby w konkretny sposób przyczynić się do ochrony i obrony Ziemi oraz ludności tubylczej, firma Carpet Edition zdecydowała się przekazać procent ze sprzedaży każdego dywanu z kolekcji na Survival International, światowy ruchu poświęcony ludności tubylczej.

Zobacz więcej