IKEA Gościnnie zamknęła punkt w Gdynidlahandlu.pl - 07-01-2019 11:42


Czasowy, dziewięciomiesięczny punkt spotkań IKEA Gościnnie w Gdyni przestał funkcjonować 1 stycznia br. Było to rozwiązanie pilotażowe, realizowane razem z punktem w Olsztynie przez zespół pracowników IKEA Gdańsk jako jeden ze zwycięskich projektów wewnętrznego konkursu IKEA „Milion na innowacje”.

Celem działalności IKEA Gościnnie jest przybliżenie oferty IKEA mieszkańcom miast, w których nie ma obecnie sklepów stacjonarnych. W trakcie funkcjonowania punktu sieć zbierała informacje zwrotne od klientów oraz analizowała ich potrzeby i oczekiwania. Mając na uwadze m.in. bliskie położenie sklepu IKEA w Gdańsku, zdecydowano się zamknąć punkt w Gdyni. IKEA Gościnnie w Olsztynie będzie nadal funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

- Elementem kultury innowacyjnej jest tworzenie takiego środowiska, aby nie poprzestawać na pomysłach, tylko wprowadzać nowe idee w życie, testować ich prawdziwą wartość – nie w „laboratorium”, ale w interakcji z naszymi użytkownikami, klientami. Częścią takiej kultury jest również to, że możemy się mylić i wycofywać testowane rozwiązania, jeśli nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub dodatkowej wartości, a jednocześnie rozwijać i skalować takie, które wartość tworzą. Takie założenie przyświecało uruchomieniu konkursu „Milion na innowacje”. Z perspektywy wewnętrznej każda inicjatywa wprowadzana w życie przez naszych pracowników to ogromna wartość w kontekście budowania nowoczesnej i zwinnej organizacji. Daje możliwość próbowania nowych rozwiązań i uczenia się na nich w bardzo szybki  i efektywny sposób, co w tym przypadku potwierdził zespół z Gdańska - mówi Małgorzata Bochenek, dyrektor ds. innowacji.