Open space może być cichszy i bardziej komfortowyPropertyDesign.pl - 11-12-2018 10:45


Niedawno pierwsze biuro w Polsce otrzymało certyfikat WELL, który jest surowym systemem oceny jakości środowiska pracy i jego wpływu na zdrowie pracowników. Jednym z ocenianych obszarów była akustyka wnętrza i zadowolenie pracowników z poziomów dźwięku i prywatności. Jak pod tym względem wypadło biuro BuroHappold – bo o nim mowa - w którym 95 proc. osób pracuje w przestrzeni open space? Rozmiawamy o tym z Magdą Szubert z Ecophon i Ianem Boothem z BuroHappold.

Jak ważna jest akustyka dla procesu certyfikacji biura?

Magda Szubert, Concept Developer, Office Environments, Ecophon Saint-Gobain: Ze względu na obecny stan wiedzy, jak hałas wpływa na osoby pracujące w biurze, akustyka wnętrz jest brana pod uwagę w każdym z popularnych systemów certyfikacji. Wymagania są jednak bardzo różne i - przede wszystkim - w różny sposób są weryfikowane. Certyfikacja WELL ocenia akustykę np. open space wielopłaszczyznowo – od właściwości zastosowanych materiałów wykończeniowych, przez pomiary akustyczne, po badania satysfakcji pracowników. To ma szansę dać rzetelny obraz sytuacji.

Czy kwestia hałasu biurowego była dla Państwa, jako pracodawcy, istotna?

Ian Booth, partner w Buro Happold Engineering: Po doświadczeniach z poprzedniego biura akustyka była dla nas jednym z głównych priorytetów. Nasza obecna siedziba jest znakomitym przykładem, jak efektywne i zdrowe może być biuro zorganizowane w formule tzw. open-plan. Dzięki przemyślanym podziałom przestrzeni, w tym jasnym wydzieleniu miejsc do spotkań i pracy w skupieniu, pomieszczeń socjalnych oraz stanowisk z dużym sprzętem biurowym, a także starannie dobranym materiałom wykończeniowym, w biurze jest cicho, mimo że pracuje tu ponad 130 osób.

Firma inżynieryjna zwykle bazuje na twardych danych, a wpływ środowiska pracy na produktywność osób w biurze wciąż jest tematem dyskusji.

Ian Booth: W trakcie przygotowań do inwestycji wykonaliśmy przegląd badań z tego obszaru. W ich wyniku wyodrębniliśmy kluczowe czynniki inżynieryjne wpływające na zdrowie i produktywność pracowników, które uwzględniliśmy potem przy projektowaniu powierzchni biurowej. Wśród nich znalazły się: komfort cieplny, hałas i akustyka, dostęp do światła dziennego, jakość powietrza czy układ wewnętrzny budynku. Są twarde dane, które pokazują, jaki  wpływ mają te czynniki na ludzi przebywających wewnątrz pomieszczeń i na nich bazowaliśmy.

Jak wyglądały prace nad akustyką biura?

Magda Szubert: Na wczesnym etapie projektowania, gdy powstała pierwsza wersja rzutów pomieszczeń z umeblowaniem, określiliśmy cele akustyczne dla każdej ze stref – jakie warunki z punktu widzenia akustyki będą najbardziej korzystne dla pracowników i zadań przez nich wykonywanych. Zdefiniowaliśmy wskaźniki jakości akustycznej poszczególnych pomieszczeń i wartości, które powinny przyjąć. Na tej podstawie dobraliśmy materiały dźwiękochłonne – sufity, panele ścienne - i określiliśmy ich sposób rozmieszczenia, tak by zadziałały najlepiej z punktu widzenia przyjętych celów.  To wszystko się działo w 2015 roku, o WELL-u niewiele osób słyszało, rekomendacje przygotowaliśmy bazując na naszym doświadczeniu.

W efekcie 66 proc. pracowników BuroHappold jest zadowolonych z akustyki biura. Czy to dużo?

Magda Szubert: 66 proc. osób zadowolonych z akustyki biura to bardzo dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki ankiet w innych organizacjach oraz fakt, że niemal wszyscy pracownicy najczęściej wykonują swoje zadania w strefie open space. W biurach o najlepszych wynikach w Europie, badanych tą samą metodą, zadowolonych jest 55 proc. osób. Ale pamiętajmy, że są to faktycznie wyróżniające się biura. W badaniach firmy Leesman, obejmujących ponad 300 000 pracowników biur w różnych krajach, z akustyki  zadowolonych jest tylko 30 proc. osób. To na co pracownicy najczęściej narzekają, to oczywiście hałas rozmów. W biurach BuroHappold pracownicy są zadowoleni zarówno z poziomów dźwięku, jak i prywatności.  

Jak zatem zapewnić dobre warunki w open space?

Magda Szubert: Nie ma jednego, prostego przepisu, ale to co jest wspólne, to na pewno rozpoczęcie  pracy nad akustyką na wczesnym etapie projektowania i kompleksowe podejście. Rozumienie, że ludzie, pomieszczenie w którym pracują, jego sposób wykończenia i umeblowanie wzajemnie na siebie oddziałują. I  konsekwencja na każdym etapie powstawania biura, bo zaniedbanie nawet jednego elementu tej „układanki” może oznaczać porażkę.