Pianino w biurze i zebranie na rowerach - zobacz nowe biuro SagePropertydesign.pl - 13-12-2016 14:58


Wszystkie spotkania w sali konferencyjnej? Pracownicy w oddzielnych pokojach? Praca bez przerwy i spożywanie posiłków przy biurkach? To codzienność w wielu firmach. Na szczęście powstają nowe przestrzenie biurowe, które odpowiadają na potrzeby pracowników, zapewniając im dobre warunki pracy i usprawniając działanie przedsiębiorstwa.

Dzisiejsze technologie umożliwiają odejście od tradycyjnego podziału czasu pracy od 9 do 17. Badania Gallupa wykazały, że tradycyjny, 40-godzinny tydzień pracy, dla przeciętnego pracownika wydłużył się o 7 godzin. A przecież nie chodzi o godziny spędzone przy biurku tylko o efektywność. By ją zwiększyć konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska – zarówno organizacyjnie, jak też pod względem infrastruktury biurowej. Przykładem może świecić nowe, warszawskie biuro firmy Sage. Autorami koncepcji aranżacji wnętrz oraz wykonawcą prac budowlanych była firma Tétris.

Sage jest globalną firmą technologiczną, dlatego jednym z wyzwań dla działu HR stało się stworzenie warunków pracy wspierających innowacyjność i kreatywność pracowników, jak również dających im autonomię i swobodę działania. Nowoczesne środowisko pracy zakłada oderwanie od stałych biurek, pokoi czy działów. Wolna przestrzeń sprzyja zaangażowaniu, interakcjom i współpracy - pracownicy mogą swobodnie wymieniać się pomysłami, a decyzje podejmowane są szybciej. Badania przeprowadzone przez magazyn Deskmag wśród 1500 specjalistów z 52 krajów pokazały, że pracując w ramach nowoczesnych przestrzeni coworkingowych o kilkadziesiąt procent wzrasta produktywność oraz stopień interakcji między członkami zespołów. W Sage przestrzeń biurowa jest zaprojektowana właśnie w taki sposób, aby wspomagać komunikację między wszystkimi pracownikami. Nie ma ścianek działowych, ani innych sztucznych barier.

- Interakcji między pracownikami i ich zaangażowaniu pomaga także możliwość spotykania się w nieformalnej, wyzbytej rutyny atmosferze. Pracownicy Sage odbywają niezobowiązujące pogawędki, wymieniają się pomysłami czy spotykają w ramach zespołów projektowych, jeżdżąc na rowerach stacjonarnych, którymi dodatkowo ładują baterie w smartfonach czy spacerując po zielonym, przeszklonym patio. Jak wykazują badania, dynamiczne zebrania nie tylko burzą korporacyjną rutynę, ale są także bardziej efektywne – wymiana pomysłów w czasie spaceru, w ruchu czy w nieformalnych miejscach o 8,5 proc. zwiększa zaangażowanie pracowników w sprawy firmowe – mówi Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.

Wykonanie niektórych zadań w pracy wymaga pełnej ciszy i skupienia. Z myślą o takich sytuacjach w nowym biurze Sage zaaranżowano tzw. strefy ciszy, czyli pomieszczenia, w których można na kilka godzin odizolować się od firmowego życia i skoncentrować jedynie na wykonaniu indywidualnego zadania. W strefie cichej pracy nie można rozmawiać przez telefon ani dyskutować, każdy pracuje w skupieniu.

W Sage obowiązuje system rozliczania nagradzający efekty pracy. Wyniki, które osiągają pracownicy są podstawą do wyznaczania wynagrodzeń, wspomagania rozwoju zawodowego i planowania awansów. Takie podejście umożliwiło wprowadzenie kolejnych innowacji, jak virtual teams i home office. Wirtualne zespoły grupują pracowników rozrzuconych po całym kraju, którzy mogą pracować zdalnie, bez konieczności (niekiedy bardzo uciążliwych i czasochłonnych) dojazdów do biura. Badania obrazują, że ponad 70 proc. pracowników w podobnych firmach ceni sobie możliwość pracy spoza biura lub chciałoby, by ich pracodawca taką możliwość wprowadził. Home office jako element zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym zwiększa motywację. Wiadomo, że zdarzają się sytuacje, na które nie mamy wpływu i potrzebujemy popracować w domu. Koleżanki i koledzy w Sage sami mogą zdecydować, jakich warunków pracy potrzebują danego dnia i co będzie dla nich najlepsze. W firmach, które podobne rozwiązania już wprowadziły, odsetek zadowolonych i zmotywowanych pracowników jest o 20 proc. wyższy niż w podmiotach bez podobnych przywilejów – mówi Ciski.

Nowocześnie zaprojektowane biuro to nie tylko większa kreatywność pracowników, ale także zdrowsza atmosfera i mniejszy stres w pracy. Według światowych badań nawet 80 proc. pracowników, którzy są mało aktywni w pracy, narzeka na brak przerw, podczas których mogliby odpocząć w przyjaznym miejscu. Dlatego w nowym biurze Sage pracownicy mogą korzystać ze stacjonarnych rowerów, półek z książkami, odpoczywać w hamakach lub fotelach na patio wśród roślin, grać na konsoli, a nawet pianinie. Dzięki temu mogą choć na chwilę oderwać myśli od spraw zawodowych. W firmach, w których zapewniono możliwość podobnego odpoczynku od pracy, odsetek niezadowolonych pracowników spada poniżej 15 proc.

To wszystko nie zadziała jednak bez odpowiedniej kultury organizacyjnej. Każda firma to przede wszystkim tworzący ją ludzie. Dlatego nagradzamy dobre rezultaty pracy, promujemy odpowiedzialne podejmowanie decyzji, ale również dajemy przyzwolenie na popełnianie błędów, wycofywanie się z podjętych działań, kiedy możliwe ryzyko jest za duże, podważanie status quo. Przyciągamy najlepszych w kraju specjalistów, wymagając od nich kreatywności i zaangażowania, dając w zamian przyjazne środowisko pracy – pracę w kulturze zaufania i egalitaryzmu, bez tworzenia sztucznych barier i hierarchii – kończy Ciski.