Pikselowa łazienka w szkole na Woli - zobacz jak ją zaprojektowanoPropertyDesign.pl - 25-01-2017 12:03


Otoczenie to bardzo istotny element wpływający na jakość edukacji. Specjaliści zdradzają, jak zatem powinna być zaprojektowana idealna łazienka szkolna, tak by była bezpieczna i dostosowana do potrzeb uczniów.

Raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego, opublikowany w 2015 roku, wskazuje, że problemem w polskiej szkole nadal jest higiena. Część placówek nie zapewnienia uczniom odpowiednich warunków, a panujący w nich stan sanitarny określa się jako zły. Taka sytuacja sprawia, że dzieci niechętnie korzystają ze szkolnych toalet. To może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Łazienka powinna być zaprojektowana nie tylko tak, by zaspakajać podstawowe potrzeby jej użytkowników, ale musi być także bezpieczna. Każdy ma też prawo do intymności, dlatego istotne są dostosowane kabiny z możliwością zamknięcia drzwi na zamek. W pełni wyposażona łazienka dla uczniów daje także możliwość skorzystania z natrysków po zajęciach wychowania fizycznego.

W szkolnej łazience jest mnóstwo wolnej przestrzeni do wykorzystania w celach edukacyjnych. O zasadach mądrego i ekologicznego korzystania z umywalek oraz toalet mogą przypominać naklejki edukacyjne, które w przyjaznej formie prezentują podstawowe zasady zachowywanie się w łazience, np. "Dbamy o czystość w naszych łazienkach", "Myjemy ręce po skorzystaniu z toalety", "Nie chlapiemy", "Zgłaszamy awarię nauczycielowi dyżurującemu".

Takie rozwiązanie wprowadziła firma Geberit, która w ramach prowadzonego przez siebie globalnego projektu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, postanowiła zwrócić uwagę na warunki panujące w polskich szkołach i przeprowadzić generalny remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 166 na warszawskiej Woli, wyposażając ją w w swoje rozwiązania sanitarne oraz ceramikę. Dzięki kolorowym naklejkom z prostym, jasnym przekazem i ciekawymi obrazkami, uczniowie chętnie czytają komunikaty, nawet w czasie mycia rąk.

Łazienka przyjazna uczniom, to także taka, która będzie im się po prostu podobać. Dlatego nie można zapomnieć o kolorach i elementach odpowiednich dla danego przedziału wiekowego.

- Przygotowując projekt dla szkoły objętej działaniami Grupy Geberit, zwracaliśmy szczególną uwagę na to, by dostosować wyposażenie sanitarne do potrzeb dzieci. Nie zapomnieliśmy o ciekawej aranżacji i aspekcie estetycznym. Chcąc zindywidualizować sanitariaty na poszczególnych piętrach, posłużyliśmy się pikselowymi wzorami stworzonymi z kafli, które uatrakcyjniają pomieszczenia, czyniąc je jednocześnie bardziej przyjaznymi dzieciom – mówi Agnieszka Stefańska, architekt odpowiedzialny za przygotowanie projektu łazienki w szkole na warszawskiej Woli.

- Niezwykle pomocne okazały się prace uczniów stworzone w konkursie plastycznym, które pokazały nam, jak wygląda według nich łazienka marzeń – dodaje.

Projektowanie szkolnych łazienek bardzo różni się od realizacji w domach prywatnych. Należy postawić przede wszystkim na użyteczność, łatwość utrzymania w czystości oraz bezpieczeństwo dzieci, które będą z nich korzystać. W łazience w szkole na Woli zastosowano np. miski bezkołnierzowe.

Należy wykorzystywać technologię trwałą i niezawodną, tak aby przez najbliższe lata nie było potrzeby przeprowadzenia dodatkowego remontu. Rozwiązania zastosowane w SP 166 sprawią, że przez co najmniej kolejną dekadę nie będzie potrzebny żaden remont.