Postcovidowe biura: w cenie elastycznośćPropertyDesign.pl - 22-07-2020 13:10


Koronawirus spowodował wiele zmian. – Widzimy, że wiele firm w tym okresie zaczęło traktować elastyczne powierzchnie biurowe jako alternatywę dla tradycyjnego biura. Utwierdza nas to w przekonaniu, że w nadchodzących miesiącach na znaczeniu zyska wszystko to, co elastyczne – szczególnie miejsce pracy – zauważa Yotam Alroy, współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu Mindspace.

Skutki pandemii COVID-19 zauważalne są na całym świecie. Koronawirus spowodował wiele zmian – między innymi w środowisku biurowym. Pomimo odkrycia, że praca w domu jest jak najbardziej możliwa, okazuje się, że jest ona wyzwaniem w różnych aspektach –  głównie ze względu na nasze potrzeby w zakresie kontaktów międzyludzkich. Inne czynniki wpływające na chęć pracy w biurze to: pobudzające kreatywność i efektywność otoczenie, łatwiejsza koncentracja i praca zespołowa.

Wzrastającą chęć powrotu do pracy w biurach potwierdza najnowsza ankieta Mindspace przeprowadzona w czerwcu br. wśród ponad 1100 członków operatora z siedmiu krajów. Jak wynika z badania, w Izraelu do swoich biur w Mindspace wróciło już 57% klientów, a kolejne 27% planowało powrót w ciągu następnych 4-8 tygodni. W Niemczech do Mindspace wróciło z kolei 33% respondentów, a kolejne 40% planowało tego dokonać w ciągu następnych 4-8 tygodni. Wyniki ankiety potwierdzają również, że w takim samym okresie do swojego biura chcieli wrócić członkowie polskiego oddziału Mindspace (42%), w którym w czerwcu przebywało 27% społeczności. Na rynkach silnie dotkniętych pandemią, takich jak Wielka Brytania, popyt rozwija się powoli, ale ma tendencję wzrostową. Co ciekawe, w Mindspace w Niemczech i Izraelu jest on jeszcze wyższy, niż przed pandemią.

– Ostatnie kilka miesięcy traktujemy jako czas sprawdzianu – trudny czas, w którym firmy często redefiniowały strategię swojej działalności i mimo wszystko starały się, aby być jak najbardziej efektywnymi zarówno pod względem świadczonych usług, jak i kwestii finansowych. Widzimy, że wiele firm w tym okresie zaczęło traktować elastyczne powierzchnie biurowe jako alternatywę dla tradycyjnego biura. Utwierdza nas to w przekonaniu, że w nadchodzących miesiącach na znaczeniu zyska wszystko to, co elastyczne – szczególnie miejsce pracy. Już teraz obserwujemy, że działania związane z wyborem swojej siedziby, najemcy uzależniają nie tylko od własnej sytuacji finansowej, ale i stabilności oraz elastyczności wynajmowanego miejsca. Mindspace jest jednym z tych graczy na rynku biurowym, który potrafi niezwłocznie dopasować się do zachodzących zmian i sprostać oczekiwaniom swoich klientów „tu i teraz”. W każdej naszej lokalizacji oferujemy elastyczność zarówno pod kątem cen, jak i wynajmowanej powierzchni, co jest dziś bardzo pożądanym rozwiązaniem – powiedział Yotam Alroy, współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu Mindspace.