Powstaje atlas architektury GdańskaPAP - 16-11-2015 12:18


Informacje dotyczące ok. 700 najważniejszych dla Gdańska obiektów mają znaleźć się w "Atlasie architektury Gdańska", który - we współpracy z historykami sztuki - przygotowuje Instytut Kultury Miejskiej. Atlas obejmie też istotne, lecz już nieistniejące budowle.

Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej poinformowała PAP, że w publikacji opisane zostaną wszystkie ciekawe i ważne dla architektury Gdańska obiekty znajdujące się w dzisiejszych granicach miasta, a powstałe od czasów średniowiecza po czasy współczesne.

Wyjaśniła, że w atlasie mają się znaleźć nie tylko budynki istniejące, ale też istotne dla Gdańska obiekty, które - w różnych okolicznościach zniknęły z mapy miasta. Przewiduje się, że na publikację złoży się około 700 haseł.

W przygotowaniu atlasu bierze udział kilkudziesięciu historyków sztuki i architektury. "Są to zarówno specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej zajmujący się daną tematyką od lat, jak i młodzi naukowcy, którzy świetnie poznali dany obiekt pisząc na jego temat np. pracę magisterską. Opis wielu obiektów zostanie oparty na aktualnych badaniach w archiwach i innych źródłach" - powiedział dr hab. Tomasz Torbus - dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, który jest jednym z redaktorów atlasu.

Dr Torbus wyjaśnił, że atlas ma być przeznaczony zarówno dla gdańszczan, którzy chcą powiększyć swoją wiedzę na temat obiektów ważnych dla miasta, w którym żyją, jak i dla specjalistów. "Nie chcemy, by publikacja była naszpikowana specjalistycznymi terminami, ale jednocześnie chcemy, by była obszerna i bogata w informacje. Słowem atlas ma służyć wszystkim zainteresowanym historią miasta. Z pewnością nie będzie to książka adresowana wyłącznie do historyków architektury" - wyjaśnił Torbus.

Dodał, że wśród obiektów, które nie przetrwały do dziś, a - w jego opinii - powinny zostać uwzględnione w publikacji, są m.in. budynki dawnego gdańskiego teatru (uległ zniszczeniu po 1945 r.), Wielkiej Synagogi (Niemcy zburzyli ją niedługo przed wybuchem II wojny światowej) czy zamku krzyżackiego zniszczonego w XV wieku.

Każde z haseł, które znajdzie się w atlasie, ma zostać opatrzone współczesnymi zdjęciami obiektu oraz - w uzasadnionych przypadkach - dawnymi rycinami historycznymi dokumentującymi np. zmiany, jakie z biegiem czasu zaszły w danym obiekcie. "Myślimy też o dołączeniu współcześnie wykonanych planów - rzutów architektonicznych, wybranych obiektów" - powiedział dr Torbus.

W tworzeniu atlasu uczestniczy m.in. historyk sztuki i minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Ewy Kopacz, prof. Małgorzata Omilanowska. Jak powiedziała Omilanowska, zajmuje się ona przygotowaniem informacji dotyczących gdańskiej architektury drugiej połowy XIX wieku.

Szymańska poinformowała, że prace nad atlasem rozpoczęły się w 2012 r. Wyjaśniła, że od tego czasu sukcesywnie powstają opracowania dotyczące poszczególnych budowli. "Mamy nadzieję, że materiały uda się skompletować tak, by wydać atlas w końcu 2016 roku, a najpóźniej w roku następnym" - powiedziała Szymańska.