Przebudowa w szkole muzycznej. W projekcie Atelier Starzak Strębicki udział wzięli sami uczniowiePropertyDesign.pl - 16-06-2020 13:05


Architekci z pracowni Atelier Starzak Strębicki z Poznania podjęli się przebudowy wnętrz w Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego.  Projektowi towarzyszyły konsultacje z uczniami placówki, którzy poprzez sporządzenie map mentalnych zdefiniowali swoje oczekiwania i jasno określili wymagania dla danej przestrzeni w szkole.

Stworzenie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni szkolnej - taka była główna idea projektu zrealizowanego dla Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II. stopnia im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Solnej 12.

- Uznaliśmy, że sam proces planowania wymaga zdiagnozowania potrzeb codziennych użytkowników, dlatego poprosiliśmy uczniów o stworzenie map mentalnych, które zawierały własne odczucia, doświadczenia, ale przede wszystkim artykułowały sugestie związane z jej przekształceniem - relacjonują architekci z pracowni  Atelier Starzak Strębicki.  - Podejście wykorzystujące model współpracy pozwoliło na pogłębioną analizę kontekstu przestrzeni i umożliwiło zmapowanie oczekiwań względem jej nowej aranżacji - podkreślają autorzy projektu.

Konsultacje z uczniami zaowocowały stworzeniem we wnęce obok sklepiku szkolnego wielofunkcyjnej przestrzeni, która służy za miejsce odpoczynku, ale także miejsce, w którym organizować można warsztaty. - Inspirując się filozofią niderlandzkiego architekta Hermana Hertzbergera, dotychczasowe bezbarwne, zindywidualizowane miejsce przy szkolnej kantynie nabrało wspólnotowego i otwartego charakteru dzięki umieszczeniu wielkiego stołu, wokół którego ustawiono rzędy mobilnych ławek w kształcie węża - wyjaśniają architekci.

Aranżację przestrzeni uzupełniają meble z półkami na książki. Dzięki zamontowanym kółkom, można je łatwo przenieść na znajdujące się nieopodal na zewnątrz budynku patio. Kryterium towarzyszącym wyborowi materiałów była nie tylko ich estetyka, ale także odporność. Dlatego też sklejka, z której zostały wykonane meble została pokryta dwustronnym laminatem HPL.

Lokalizacja: Poznań, Polska
Rok: 2018
Klient: Rada Rodziców Szkoły
Zespół: Jola Starzak, Dawid Strębicki, Luis Gómez Soriano, Zuzanna Wysoczyńska