Województwo śląskie zyska pięć obwodnicPAP - 10-02-2020 14:07


Pięć inwestycji w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych ma powstać w województwie śląskim. Mają to być obwodnice: Szczekocin, Herbów Nowych, Blachowni, Świerklańca i Nakła Śląskiego oraz Kroczyc.

O planowanych realizacjach na terenie woj. śląskiego poinformował na briefingu przed poniedziałkową sesją Sejmiku Woj. Śląskiego poseł PiS, szef sejmowej komisji infrastruktury Jerzy Polaczek.

Jak mówił Polaczek, w woj. śląskim projekty dotyczące obwodnic wpisują się w inne rządowe przedsięwzięcia - w fazie przygotowania lub realizacji - jak trwająca budowa autostrady A1, przygotowywana budowa drogi ekspresowej S11, czy też w kontekście realizacji drogi ekspresowej S7 (w sąsiednim woj. małopolskim).

"Pięć takich lokalizacji: Szczekociny, Herby, Blachownia, Świerklaniec z Nakłem Śląskim, Kroczyce - to są projekty, które znacząco poprawią przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscowościach, w których funkcjonuje bardzo silny transport ciężki, tranzytowy, najbardziej niebezpieczny dla mieszkańców i wywołujący najwięcej skutków technicznych" - powiedział w poniedziałek Polaczek.

Szef sejmowej komisji infrastruktury zaznaczył, że w skład tego programu nie wchodzi będąca już na etapie realizacji obwodnica Zawiercia oraz sąsiedniej Poręby.

Jak informował w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które w całym kraju mają zostać zrealizowane w latach 2020-2030 w ramach programu 100 obwodnic to 28 mld zł. Wartość programu jest szacunkowa m.in. dlatego, że w przypadku 43 obwodnic przygotowano dotąd wstępne warianty ich przebiegu.

Program ma jeszcze zaakceptować Rada Ministrów. Kryteriami wyboru miejscowości były: natężenie ruchu w poszczególnych miastach i miasteczkach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz "ważne czynniki społeczno-gospodarcze". Przy wyborze lokalizacji brano pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.

Budowa obwodnic ma być finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.