REKLAMA
PARTNER PORTALU partner portalu
×

Szukaj w serwisie

Zieleń w biurze. Systemowe rozwiązania jako ważne narzędzie w aranżacji nowoczesnego biura

  • Autor: Materiał powstały we współpracy z firmą 4Nature System
  • 18 lis 2022 13:50
Zieleń w biurze. Systemowe rozwiązania jako ważne narzędzie w aranżacji nowoczesnego biura
Rozwiązania 4Nature System w przestrzeni biurowej, fot. mat. 4Nature System
Zieleń w biurze. Systemowe rozwiązania jako ważne narzędzie w aranżacji nowoczesnego biura
Zieleń w biurze. Systemowe rozwiązania jako ważne narzędzie w aranżacji nowoczesnego biura
Zieleń w biurze. Systemowe rozwiązania jako ważne narzędzie w aranżacji nowoczesnego biura
Zieleń w biurze. Systemowe rozwiązania jako ważne narzędzie w aranżacji nowoczesnego biura
Zieleń w biurze. Systemowe rozwiązania jako ważne narzędzie w aranżacji nowoczesnego biura

Roślinność w miejscu pracy wpływa korzystnie na komfort i efektywność pracowników. Chociaż świadomość w tym obszarze rośnie i znaczenie zieleni jest cały czas analizowane, w praktyce mamy wciąż za mało roślin w biurach. Inwestorzy myślą też o ich wprowadzeniu w aranżacjach zbyt późno.

REKLAMA

  • Światowe badania wskazują wyraźnie, że kontakt z naturą, zielone otoczenie i roślinność w miejscu pracy pozytywnie wpływają na samopoczucie i zdrowie człowieka.
  • Uwzględnienie żywej roślinność jeszcze na etapie projektu pozwala na zastosowanie rozwiązań systemowych, zautomatyzowanie pielęgnacji i obniżenie kosztów.
  • Zyskiem jest nie tylko dekoracyjność i design, ale też wizerunek zdrowego biura, które przyciągnie pracowników.

Przestrzeń wypełniona roślinami jest nie tylko atrakcyjna wizualnie. Rośliny przełamują surowy, minimalistyczny wygląd biura, w którym na pierwszy plan wybija się funkcjonalność. Ocieplają wnętrze i sprawiają, że chce się w nim przebywać. W aranżacjach powierzchni biurowych zbyt często skupiamy się na walorach estetycznych roślinności. W efekcie rzadko planujemy ich obecność na etapie projektu i nie przewidujemy specjalnego budżetu na roślinność. Jednocześnie rośnie świadomość oddziaływania żywych roślin na well-being pracowników.

Komfort przebywania w biurze wypełnionym roślinami jest wyższy – ponieważ zmienia się nie tylko estetyka wnętrza, ale też panujące w nim warunki. fot. mat. 4Nature System
Komfort przebywania w biurze wypełnionym roślinami jest wyższy – ponieważ zmienia się nie tylko estetyka wnętrza, ale też panujące w nim warunki. fot. mat. 4Nature System

Komfort przebywania w biurze wypełnionym roślinami jest wyższy – ponieważ zmienia się nie tylko estetyka wnętrza, ale też panujące w nim warunki. Lepsze samopoczucie to kwestia bliskiej obecności przyrody, z którą kontakt jest utrudniony, zwłaszcza w zurbanizowanej przestrzeni. To także lepsze warunki we wnętrzu: jakości powietrza i wilgotności.

Przed testami 52% osób pozytywnie oceniało swoje biuro. Odsetek ten wzrósł do 77% , w czasie, kiedy mobilne ścianki z roślinami były obecne w biurach.

W tym kontekście żywa roślinność ma więc walory funkcjonalne: zmienia środowisko pracy, zmienia postrzeganie biura przez pracowników, również tych poszukujących nowych miejsc pracy. W ostatnich miesiącach zyskuje też kolejną funkcję – staje się ważnym narzędziem strategii w procesie zapełniania biur po pandemii.

Korzyści poparte badaniami

Fakt, że rośliny pozytywnie wpływają na komfort pracowników biurowych w Polsce, potwierdzają konkretne dowody. Teza, iż za pomocą roślin możemy zmieniać percepcję przestrzeni potwierdzona została kilkukrotnie na przełomie ostatnich lat dzięki m.in. badaniom przeprowadzonym przez 4Nature System we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Politechniką Śląską. Pracownicy mają potrzebę posiadania roślin blisko swojego stanowiska pracy.

Biuro Tétris, w którego aranżacji zastosowano systemy 4 Nature Vitis oraz 4Nature Smart GreenN'Joy. fot. mat. 4Nature system
Biuro Tétris, w którego aranżacji zastosowano systemy 4 Nature Vitis oraz 4Nature Smart GreenN'Joy. fot. mat. 4Nature system

Na przełomie 2018 i 2019 roku, w ciągu 12 tygodni, przy udziale 93 pracowników i 34 ścian Basic z 1500 roślinami, w 10 dużych firmach (w tym w: Skanska, IKEA Retail, Tétris, WSP Poland, Keller Williams Poland, JLL, HB Reavis, Vastint) analizowano wpływ żywej natury. Sprawdzano zmiany parametrów powietrza i analizowano odczucia pracowników biurowych w zakresie warunków środowiska, zdrowia oraz wydajności pracy.

Wnioski z przeprowadzonych badań były jednoznaczne. Przed testami 52% osób pozytywnie oceniało swoje biuro. Odsetek ten wzrósł do 77% , w czasie, kiedy mobilne ścianki z roślinami były obecne w biurach. Natomiast bardzo znamienny jest nagły spadek zadowolenia po zabraniu roślin. Tylko 28% ankietowanych nadal było zadowolonych ze swojego biura.

Wzrósł także poziom satysfakcji z jakości powietrza oraz jego wilgotności. Przed wstawieniem roślin 40% respondentów akceptowało jakość powietrza. Po wstawieniu roślin liczba zadowolonych drastycznie wzrosła do 98%.  Lepsza była też subiektywna ocena stanu zdrowia, poziomu odczuwania zmęczenia oraz zdecydowana poprawa koncentracji. Estetyka biura w czasie, kiedy stały w nim ogrody wertykalne, została oceniona przez 94% osób pozytywnie, 88% osób zadeklarowało, że chce mieć rośliny maksymalnie blisko stanowiska pracy – do 2 metrów.

Przed wstawieniem roślin 40% respondentów akceptowało jakość powietrza. Po wstawieniu roślin liczba zadowolonych drastycznie wzrosła do 98%.

Trudno się dziwić, zieleń nie tylko wpłynęła na atrakcyjność otoczenia, ale też znacząco na samopoczucie pracowników. 86% ankietowanych oceniło pozytywnie wpływ roślin na komfort pracy m.in. z uwagi na poprawę akustyki i możliwość oddzielenia za ich pomocą od ciągów komunikacyjnych. 84% odczuło poprawę samopoczucia i redukcję stresu , 62% zauważyło wzrost efektywności pracy, a 52% respondentów – poprawę zdrowia. Obecność żywej roślinności spowodowała też, że nastąpił odczuwalny wzrost produktywności aż o 17%.

Zieleń w biurze sposobem na well-being pracowników

Uzyskane wyniki przekonują o ogromnym potencjale wprowadzania roślinności do projektów powierzchni biurowych nastawionych na well-being pracowników. Zwłaszcza teraz, po pandemii i w okresie powrotu do modelu stacjonarnego widzimy, jak ważnym czynnikiem podczas wyboru miejsca zatrudnienia jest standard biura oferowany przez pracodawcę i związany z tym komfort pracy.

Rozwiązanie 4Nature Wall w przestrzeni biurowej, fot. mat. 4Nature System
Rozwiązanie 4Nature Wall w przestrzeni biurowej, fot. mat. 4Nature System

Od kilku lat firma 4Nature System podkreśla wagę systemowego wprowadzania natury do biur, z wykorzystaniem technologii, które optymalizują pielęgnację i koszty utrzymania roślin. Systemowe podejście do tematu liczy się zwłaszcza przy dużych ilościach roślin i dużych powierzchniach zagospodarowanych z wykorzystaniem żywej roślinności – a tylko takie realnie wpływają na zmiany środowiska i samopoczucia pracowników. Najwięcej roślin i w najprostszy sposób pozwalają wprowadzić technologie ogrodów wertykalnych. Udowodniły to najnowsze badania z 2021 roku wykonane przez 4Nature System we współpracy z Politechniką Śląską.

Po raz kolejny potwierdziły wagę obecności żywej roślinności w aranżacjach powierzchni biurowych. Tym razem sprawdzano zmiany w poziomie samopoczucia pracowników w zależności od warunków wilgotnościowych środowiska wewnętrznego.

Montaż mobilnych mebli z roślinami 4Nature System i uzyskane wyższe parametry wilgotności we wnętrzu, zdecydowanie zwiększyły poziom zadowolenia przebywających w biurach osób.

Badania przeprowadzono w pięciu warszawskich budynkach biurowych, analizując wpływ zastosowanych systemów nawilżania powietrza, w tym także systemów z żywą roślinnością 4Nature System. Dlaczego analizowano wpływ wilgotności powietrza? Ponieważ w biurach bardzo często z uwagi na wysoki koszt nawilżania, stopień wilgotności powietrza pozostaje na najniższym możliwym poziomie, który jest niewystarczający dla dobrego samopoczucia.

Najwięcej roślin i w najprostszy sposób pozwalają wprowadzić technologie ogrodów wertykalnych. fot. mat. 4Nature System
Najwięcej roślin i w najprostszy sposób pozwalają wprowadzić technologie ogrodów wertykalnych. fot. mat. 4Nature System

Montaż mobilnych mebli z roślinami 4Nature System i uzyskane wyższe parametry wilgotności we wnętrzu, zdecydowanie zwiększyły poziom zadowolenia przebywających w biurach osób. Sama satysfakcja z obecności zieleni wzrosła z 33% do 79%. Prace badawcze przeprowadzono trzyetapowo. W pierwszym etapie monitorowano sytuację zastaną w biurach, w drugim działanie mobilnych nawilżaczy powietrza, w trzecim zaś nawilżacze zamieniono na mobilne meble z roślinami 4Nature Smart Green

Wyniki ankiet charakteryzujących odczucia użytkowników względem panujących warunków pomiarowych pozwoliły wyciągnąć ciekawe wnioski. Chociaż uzyskana zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym w przypadku nawilżaczy i systemów z żywymi roślinami była porównywalna, najwyższe wskaźniki satysfakcji użytkowników uzyskano przy instalacjach mini ogrodów wertykalnych. Odsetek osób zadowolonych z panujących warunków wilgotności powietrza w biurach wzrósł z 67% w sytuacji zastanej do 94% przy meblach z roślinami. Również jakość powietrza była najwyżej oceniania przy obecności ogrodów wertykalnych – pozytywne odczucia miało aż 93% respondentów. Otoczenie roślin skutkowało też najwyższą akceptowalnością w ocenie odczuć cieplnych, na poziomie 96%.

Ankietowani zauważyli również poprawę koncentracji oraz produktywności. Obecność żywych roślin istotnie zwiększyła poziom koncentracji w porównaniu z sytuacją zastaną o 24%. Montaż instalacji ogrodów wertykalnych przyczynił się też do wzrostu produktywności o 23%  Dodatkową zaletą było zaaranżowanie open space z wykorzystaniem mebli z ogrodami wertykalnymi. Podzielona zielenią przestrzeń zyskała: stała się elegancka i jednocześnie przytulna, stanowiska pracy kameralne i lepiej odbierane przez użytkowników.

Kilka roślin w biurze nie wystarczy

Warto przy tym podkreślić, że pozytywne oddziaływanie żywej roślinności na osoby przebywające w biurze, zależy od jej odpowiedniej ilości. Kilka doniczek z kwiatami niewiele zmienia ani w aranżacji, ani w parametrach jakości powietrza i wilgotności. Tylko większe powierzchnie wypełnione roślinami dają wymierne efekty w tym zakresie i potrafią całkowicie zmienić charakter wnętrza. I tylko tak zaaranżowana roślinność spełnia swoje zadanie: wpływa pozytywnie na ludzi, optymalizuje wilgotność powietrza i polepsza akustykę.  

Najnowsze badania pokazały, że użytkownicy czuli się bardziej komfortowo w biurze o lepszych parametrach wilgotności, ale odczucie to znacząco wzmacniała obecność roślin.

Wprowadzenie zieleni systemowej wpływa na percepcję wnętrza przez pracowników na dużo głębszym poziomie niż wizualna atrakcyjność. Możemy za jej pomocą zaprojektować w miejscu pracy to, co niewidzialne: dobre emocje, dobre skojarzenia, dobry nastrój. Najnowsze badania pokazały, że użytkownicy czuli się bardziej komfortowo w biurze o lepszych parametrach wilgotności, ale odczucie to znacząco wzmacniała obecność roślin.

Tylko większe powierzchnie wypełnione roślinami dają wymierne efekty w tym zakresie i potrafią całkowicie zmienić charakter wnętrza. fot. mat. 4Nature System
Tylko większe powierzchnie wypełnione roślinami dają wymierne efekty w tym zakresie i potrafią całkowicie zmienić charakter wnętrza. fot. mat. 4Nature System

W przestrzeniach wypełnionych roślinnością pracuje się lepiej, efektywniej, z większą satysfakcją i przebywa się w nich z większą przyjemnością. Dlatego systemy z żywą zielenią są nie tylko doskonałym narzędziem aranżacji wnętrz, ale odgrywają też ważną rolę w kształtowaniu pozytywnego postrzegania biura i wizerunku firmy, certyfikacjach czy w realizacji założeń ESG.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie