4DD: Marek Adamczewski o tym, że design to klucz do sukcesuPropertydesign.pl - 28-01-2016 11:47


Prof. Marek Adamczewski będzie panelistą oraz prowadzącym sesje podczas wydarzenia 4 Design Days, organizowanym w dniach 11-14 lutego w MCK Katowice.

Prof. Marek Adamczewski jest projektantem wzornictwa przemysłowego, szefem Marad Design i wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz prowadzonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej studiów Total Design Management, a także koordynatorem merytorycznym projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk.

Studiował w gdańskiej PWSSP na Wydziale Projektowania Plastycznego. Ma na koncie blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów wzorniczych, począwszy od pojazdów szynowych po sprzęt oświetleniowy czy elek­troniczny.

Poza nielicznymi wyjątkami, Marek Adamczewski pracuje w in­terdyscyplinarnych zespołach, których zwykle jest kierownikiem.

Poza projektowaniem jego pasją jest dydaktyka. Tuż po zdaniu matury w Liceum Pedagogicznym  wygrał konkurs na stanowisko asystenta na ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię i Katedrę Projektowania Produktu.

Po drodze był również prorektorem ds. studenckich, dziekanem Wydziału Architektury i Wzornictwa, prorektorem ds. kształcenia i rozwoju oraz promotorem ponad 40 prac dyplomowych i dwóch doktoratów. Habilitował się pracą na temat zaprojektowanych przez swój zespół pulpitów sterowniczych pojazdów szynowych.

Za specjalne umiejętności związane z pracą zespołową otrzymał nagrodę Designer Roku.

Podczas 4 Design Days prof. Marek Adamczewski poprowadzi sesję pod tytułem "Design. Nie produkt, lecz człowiek jest celem". Będzie także panelistą sesji "Pieniądze na design: Nie kopiuj, projektuj! Jest wsparcie", w której dyskusja prowadzona będzie wokół tematów takich, jak wsparcie, na jakie mogą liczyć producenci, ile kosztuje design oraz czy dążenie do innowacyjności poprzez design jest kluczem do rynkowego sukcesu.