Andrzej M. Chołdzyński - architekt, który zmienia oblicze WarszawyPropertydesign.pl - 16-09-2015 16:01


Architekt wszechstronny, projektował kilka stacji I linii metra oraz wszystkie stacje odcinka centralnego II linii metra. Zaprojektował Centrum Giełdowe w Warszawie. Należy do powstałej niedawno Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.

Andrzej M. Chołdzyński, Architekt OAF, LOIA RP, MKUA, SARP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Teorii Architektury w Ecole d’Architecture – Paris Villemin i studia architektoniczne w Ecole d’Architecture Paris la Seine oraz studia z zakresu kultury i cywilizacji francuskiej – Uniwersytet Sorbony.

Założyciel pracowni projektowej AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. - ma w swoim dorobku projekty użyteczności publicznej, siedziby instytucji prywatnych, biurowce, stacje metra, budynki eksperymentalnych laboratoriów uczelni technicznych, miejskie metropolitalne projekty urbanistyczne, obiekty handlowe i usługowe.

Wśród zrealizowanych lub będących w budowie projektów AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. można wymienić m.in.: Centrum Giełdowe w Warszawie - siedziba GPW w Warszawie S.A. (ze St. Fiszer) 2000; Lipowy Office Park  w Warszawie - siedziba Pekao S.A. (2009), rozbudowa dawnego Domu Partii – kompleksu Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A. w Warszawie o budynek biurowo-usługowy – budowa w toku od 2013 r.; budynek biurowy Kronos Ambasador w Warszawie (2013); budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej (2014); projekt koncepcyjny wielobranżowy 7 stacji odcinka centralnego metra warszawskiego, stacje metra Plac Wilsona (2005), Wawrzyszew (2008), „Młociny” (2008).

Projekty autorstwa Andrzeja M. Chołdzyńskiego były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane zarówno w kraju jak i zagranicą: Centrum Giełdowe w Warszawie - nominacja do europejskiej nagrody im. Mies van der Rohe; Stacja Metra Plac Wilsona w Warszawie - jako najlepsza stacja na świecie (Metro Awards w Kopenhadze 2008 Best New Station) oraz nagroda za najlepszy na świecie budynek użyteczności publicznej z żelbetu – Meksyk 2008 r., budynek biurowy Kronos Ambassador w Warszawie – jako Budynek Roku Aluprof, 2014 r.

Andrzej Chołdzyński został odznaczony w 2000 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowy kompleksu obiektów „Centrum Giełdowego” S.A. w Warszawie Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski; oraz m.in. został nagrodzony: w 2002 r. Państwową Nagrodą Rządu RP I-wszego stopnia za wybitną twórczość architektoniczną, Ministra Gospodarki za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, ze szczególnym uwzględnieniem projektu warszawskiego metra oraz za całokształt dokonań dla rozwoju polskiej architektury i budownictwa; laureat kilkunastu konkursów w kraju i za granicą.