Białystok najlepszym miastem do życiaPropertyDesign.pl - 12-01-2021 15:49


Białystok jest najlepszym miejscem do życia na tle innych miast Europy. To wyniki raportu Komisji Europejskiej „Jakość życia w miastach europejskich”. W raporcie, poza Białymstokiem, uwzględniono jeszcze trzy polskie miasta: Gdańsk, Kraków i Warszawę.

Jak podaje portal białystok.pl Białystok znow jest najlepszym miastem do życia. Jakość życia mieszkańców 83. miast Europy zbadało Komisja Europejska. Wyniki opublikowała w raporcie „Jakość życia w miastach europejskich”. 

Białystok zajął pierwsze miejsce w kategorii "wzrost jakościowy", wyprzedzając Gdańsk i czeską Ostrawę. W ankietach wzięło udział 58,1 tys. mieszkańców, którzy oceniali czystość danego miasta, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, rynek pracy, udogodnienia dla osób starszych, dostęp do terenów zielonych i placówek kulturalnych, a także otwartość światopoglądową i wiele innych czynników.

– Bardzo mnie cieszą wyniki tego raportu, zwłaszcza ze oceniającymi jakość życia w mieście są nasi mieszkańcy. Są one potwierdzeniem, że działania, jakie podejmujemy jako samorząd, są właściwe i idą w dobrym kierunku. To olbrzymia satysfakcja – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W większości kategorii Białystok otrzymał wyższy procentowy wynik, niż średnia europejska dla danej kategorii:

dobre miejsce do życia dla osób starszych – 96 proc.
miejsce dobre do życia dla ludzi w ogóle – 95 proc.
zadowolenie z życia w mieście – 94 proc.
bezpieczeństwo przed kradzieżą – 94 proc.
transport publiczny jest bezpieczny – 93 proc.
czyste miasto – 92 proc.
dobre miejsce do życia dla rodzin z małymi dziećmi – 92 proc.
zadowolenie z transportu publicznego – 92 proc.
zadowolenie z obiektów kultury – 91 proc.
zadowolenie z terenów zielonych – 91 proc.
bezpieczeństwo spacerów w nocy – 91 proc.
dobra jakość powietrza w mieście – 88 proc.
łatwo dostępne usługi on-line w lokalnej administracji publicznej – 86 proc.
obiekty sportowe – 85 proc.
dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych – 71 proc.
czas na załatwienie wniosku w lokalnej administracji publicznej – 70 proc.
brak korupcji w lokalnej administracji publicznej – 59 proc.

Pełny raport można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Quality of life in European cities.