Biznes architektoniczny ma się dobrzePropertydesign.pl - 25-07-2016 08:58


AIA, czyli Amerykański Instytut Architektów opublikowała kolejne wydanie Architecture Billings Index (ABI). To badanie, które ocenia kondycję biznesową pracowni architektonicznych. Jak wynika z ostatniego raportu, nie jest źle.

Zgodnie z wynikami, indeks ABI wyniósł w czerwcu 52,6 proc. Oznacza to średni wzrost przychodów firm. W porównaniu do maja wynik ten jest niższy - wówczas wynosił 53,1. 

Jednocześnie firmy architektoniczne mają mniej kontraktów. Indeks wyniósł 49,7, co oznacza najniższy poziom od 2 lat. Jak tłumaczy ABI, prawdopodobnie wynika to ze szczególnie słabego okresu letniego, a wszystko wróci do normy we wrześniu.

Jak podaje ABI, wzrost przychodów odnotowały firmy, które projektują głównie budynki mieszkaniowe. Nieco słabiej sytuacja wygląda w branży komercyjnej i przemysłowej.