Cenny zabytek Podlasia odzyska dawny blaskPropertyDesign.pl - 19-02-2021 14:27


Brama Carska - pochodzący z XIX wieku zabytek Białowieży zostanie odrestaurowana. Białowieski Park Narodowy otrzymał blisko 380 tysięcy złotych z zarządu województwa z RPO.

Brama to jedyny zachowany fragment najważniejszego budynku wchodzącego w skład carskiej rezydencji myśliwskiej: Pałacu Carskiego. Projektantem rezydencji i nadzorującym budowę (w latach 1889-1894) był hrabia Mikołaj de Rochefort - architekt o ugruntowanej pozycji w środowisku Petersburga; znany jako twórca obiektów przemysłowych. Pałac, zniszczony pod koniec II Wojny Światowej, ostatecznie został rozebrany w listopadzie 1961 roku.

- Dziś Brama Carska ma status zabytku. Do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisano ją 20.10.2004 r. (nr. A–503). Przez wiele lat podejmowano starania, aby zapobiec degradacji substancji historycznej, tym bardziej więc cieszy wiadomość, że 3.12.2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotację w wysokości 379 520, 04 zł na remont obiektu w ramach RPO 2014-2020 (Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego). Środki własne, jakie zaangażuje BPN w realizację tego działania to: 284 560,69 zł - czytamy na profilu facebookowym Białowieskiego Parku Narodowego.