Częstochowa przyjęła strategię rozwoju elektromobilnościPAP - 24-11-2020 10:40


Miejską strategię rozwoju elektromobilności do 2040 r. przyjęli częstochowscy radni – podało biuro prasowe tamtejszego magistratu. Plan zakłada m.in. wprowadzenie autobusów zeroemisyjnych, budowę sieci ładowarek samochodowych i rozwój mikromobilności.

Zgodnie z zawartymi w strategii celami szczegółowymi, zakłada ona m.in. wprowadzenie do częstochowskiej komunikacji publicznej autobusów zeroemisyjnych wraz z budową niezbędnej infrastruktury, modernizację linii tramwajowej z nowoczesnym taborem, a także zakupy przez samorząd samochodów zeroemisyjnych wraz budową sieci ogólnodostępnych ładowarek.

Kolejne cele to edukacja na rzecz ekologicznego transportu, tworzenie świadomości i postaw w tym zakresie, a także udogodnienia w zakresie korzystania z tzw. mikromobilności. Pod tym pojęciem kryją się różne rozwiązania ułatwiające pokonanie tzw. pierwszego lub ostatniego odcinka, jak hulajnogi czy skutery elektryczne. Łączą się one z rozwojem infrastruktury rowerowej.

Zatwierdzona przez częstochowskich radnych strategia przewiduje też stworzenie systemu zarządzania energią połączonego z montażem odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych i prywatnych, uruchomienie i rozszerzanie zasięgu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, integrację różnych środków transportu w ramach węzłów przesiadkowych i optymalizację tras komunikacji publicznej, a także działania związane z budową modeli ruchu i inteligentnych systemów transportowych.

Część tych założeń miasto już wdraża w życie. We wrześniu br. Częstochowa podpisała z Autosanem umowę na siedmioletni najem 15 autobusów elektrycznych. Będzie to 10 proc. taboru; strategia zakłada, że do początku 2028 r. pojazdy zeroemisyjne będą stanowiły 30 proc. taboru, czyli będzie ich 45. Miasto finalizuje też projekt przebudowy kluczowej linii tramwajowej w mieście (powinien być zgłaszany do odbioru późną wiosną 2021 r.) i kupiło 10 nowych tramwajów odebranych z końcem września br.

Plan budowy w Częstochowie ogólnodostępnych stacji ładowania realizuje Tauron Dystrybucja. Do końca czerwca 2021 r. w mieście ma powstać 46 punktów ładowania pojazdów, a do końca grudnia - kolejnych 44. Miasto rozwija ponadto sieć dróg rowerowych i kończy budowę trzech centrów przesiadkowych (przy częstochowskich dworcach kolejowych).

Na potrzeby strategii wykonano m.in. badania ankietowe na próbie ponad 500 mieszkańców Częstochowy w różnym wieku, a także badanie jakościowe na mniejszej próbie mieszkańców do 29 roku życia oraz starszych. Z tego drugiego badania wynika, że mieszkańcy Częstochowy z grupy 18-29 lat znacznie częściej korzystają z komunikacji miejskiej niż starsi, którzy chętniej poruszają się po mieście za pomocą samochodu lub roweru.

Mocną stroną transportu miejskiego w Częstochowie, zdaniem badanych, jest dobra komunikacja w obrębie centralnej części miasta oraz wzrost liczby połączeń autobusowych na przestrzeni lat. Jako słabe strony mieszkańcy najczęściej wskazywali ceny biletów, brak połączeń podmiejskich, zmniejszanie liczby kursów PKS oraz małą liczbę kursów autobusowych w niedziele, szczególnie w godzinach wieczornych.

Częstochowianie w wieku 18-29 lat większą wagę przykładają do ekologicznego aspektu transportu - zarówno publicznego, jak i prywatnego. Starsi badani na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji odnośnie środka transportu stawiają względy ekonomiczne.

Częstochowianie między 18. a 29. rokiem życia częściej wskazywali na konieczność prowadzenia przez miasto inwestycji w zakresie rozwoju elektromobilności. Dla osób powyżej 30. roku życia była to kwestia drugorzędna. Respondenci z tej grupy wolą inwestować w rozwój sieci tramwajowej oraz obniżenie cen transportu miejskiego.

Częstochowianie powyżej 30. roku życia sceptyczniej podchodzą do kwestii zakupu pojazdów elektrycznych. W obu grupach panuje przekonanie, że elektromobilność to przyszłość Częstochowy, jednak jest to przyszłość odległa: kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnia.

Za barierę podczas decyzji o zakupie samochodu elektrycznego obie grupy wskazywały w pierwszej kolejności cenę takiego pojazdu. Dla osób młodszych przeszkodą jest też brak prawa jazdy i niewygoda związana z czasem ładowania samochodu na baterie. Jednocześnie to ci badani wykazywali większe zainteresowanie kupnem pojazdu elektrycznego w przyszłości, szczególnie jeśli mieliby możliwość skorzystania z dofinansowania. (PAP)

mtb/ skr/ mk/