Design a sztuka - wystawa prac Pawła OrłowskiegoPropertydesign.pl - 12-01-2017 12:07


Prace Pawła Orłowskiego zobaczymy w Your Art Maison Gallery, w miejscu niezwykłym i wykraczającym poza tradycyjną galerię sztuki.

Zaprezentowane rzeźby autorstwa Pawła Orłowskiego należą do cyklu zatytułowanego „Boty”. Termin ten został utworzony od słowa robot, popularnego w XX wieku, obdarzonego wieloma znaczeniami. „Bot” to program wykonujący pewne czynności w zastępstwie człowieka natomiast „Botyka” jako dyscyplina wykorzystuje wiedzę na temat ludzkiego zachowania, analizuje język naturalny i sposoby komunikacji ludzkiej, by użyć pozyskany materiał w celu cyfrowego modelowania i symulowania ludzkich zachowań.

Prace Pawła Orłowskiego z jednej strony bardzo wyraźnie odwołują się do odwiecznego marzenia wielu twórców o stworzeniu, w sposób sztuczny, laboratoryjny, istoty na podobieństwo człowieka, ale bez przypisywanych mu wad, słabości i ograniczeń. To stale powracający w kulturze motyw istoty doskonalszej, silniejszej, nieśmiertelnej i posłusznej swojemu kreatorowi – wynalazcy. Z drugiej strony prace te równocześnie kompromitują to marzenie, ukazując nieuchronność klęski, na którą artysta jest skazany. Stal, materiał z którego figury są wykonane, zamiast podkreślać niezniszczalność, ujawnia przez widoczne ślady spawania, konstruowania „sztuczność” i nienaturalność. Ich monumentalizm onieśmiela, ale i wzmacnia wrażenie statyczności, zastygnięcia, niemożności ruchu. Boty są jak świadectwa pychy twórcy, który rozczarowany efektem swej pracy, porzucił stworzone przez siebie dzieła, wydając je na bezlitosne działanie czasu i natury.

Jest jednak w tych pracach zawarte niezwykłe piękno wynikające ze szlachetnej prostoty użytego materiału, minimalizmu artystycznego i ekonomii formy. Artysta kreuje zdarzenia mające miejsce w przestrzeni publicznej skłaniające do konfrontacji i refleksji. Interesują go reakcje i relacje, które prowokują jego obiekty. Rzeźby są dowolnie aranżowane w przestrzeni, w zależności od kontekstu i otoczenia, w którym się znajdują. Dzięki uproszczonej formie są wieloznaczne i otwarte na interpretacje.

Wernisaż i spotkanie z artystą: 17.01.2017, 16:00 - 20:00, Postępu 14, Warszawa. Wystawę można zobaczyć do 03.02.2017 br.