Deweloper stawia na bioróżnorodność i... rozdaje nasionaPropertyDesign.pl - 18-05-2022 12:49


Grupa Robyg promuje bioróżnorodność zachęcając mieszkańców swoich osiedli do ukwiecania balkonów, a także rozdając nasiona wśród uczniów podstawówek.

Dzwonki ogrodowe, rezedy wonne, szałwię, macierzankę i rumianek – ponad 40 różnych gatunków roślin będą mogły posadzić pierwszaki. Z okazji Dnia Różnorodności Biologicznej Grupa Robyg rozdaje nasiona mieszkańcom – łącznie może powstać aż 7 tysięcy łąk kwietnych.

– Bioróżnorodność powinna być obecnie jednym z priorytetów wszystkich deweloperów – dzięki wspólnym działaniom można zrobić bardzo wiele dla środowiska i klimatu. Łąki kwietne regulują retencję wody, tłumią hałas, filtrują powietrze, a przede wszystkim dają pożywienie i schronienie owadom zapylającym – a bez ich pracy nie mielibyśmy wielu gatunków roślin, także uprawnych. Takie proekologiczne rozwiązania są obecnie standardem na osiedlach Robyg, a dodatkowo zachęcamy wszystkich mieszkańców do zaangażowania w ochronę środowiska, edukujemy najmłodszych i wspólnie zwiększamy świadomość społeczną w tym ważnym obszarze. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni przyjaznych ludziom i środowisku, mamy więc nadzieje że ukwiecanie miast i osiedli będzie popularnym i systematycznym wkładem każdego z nas w budowanie przyjaznego ekosystemu – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg.

Mieszanki kwiatów jednorocznych i wieloletnich od ROBYG zawierają nasiona aż 41 gatunków roślin. Dzięki takiej różnorodności, łąki w donicach będą przyciągać owady zapylające, a po przekwitnięciu żywić ptaki; mogą też dać miejsce do życia wielu pożytecznym owadom i małym zwierzętom. „Zasiane z miłości do bioróżnorodności” łąki, zgodnie z hasłem akcji Grupy ROBYG, mają cieszyć oko i wspierać walkę ze skutkami zmian klimatu.

Deweloper podkreśla, że łąki kwietne to rozwiązanie oszczędzające czas, pieniądze i zasoby. W przeciwieństwie do powszechnie występujących w miastach trawników, łąk nie trzeba regularnie kosić, podlewać ani nawozić, a taka optymalizacja zużycia energii czy wody zgodna jest z realizowaną przez Robyg strategią ESG – zakładającą odpowiedzialne i zrównoważone podejście do kwestii zarządzania wodą na osiedlach.

Deweloper przykłada szczególną wagę do idei ESG, na którą składa się ekologia, społeczne zaangażowanie i ład korporacyjny. Pod koniec 2021 roku spółka opublikowała Strategię ESG oraz Raport Wpływu, a w 2022 roku opublikuje Raport ESG.

Deweloper podjął decyzję o przejściu przy procesach budowlanych w 100% na energię ze źródeł odnawialnych już w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli do końca 2024 roku. Zamierza to osiągnąć uwzględniając w procesie zakupowym energii dostawców z jak największym udziałem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – a od 2024 roku, tylko i wyłącznie zielonej energii. Taki krok pozwoli na znaczną redukcję śladu węglowego i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2. Firma podjęła też oficjalne zobowiązania w zakresie raportowania emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w prowadzonej działalności.