Druga edycja programu zbierania deszczówki rusza w ZielonkachPAP - 14-04-2021 12:36


W Zielonkach rusza druga edycja programu zbierania deszczówki. Program "Jestem eko! Łapię deszcz" zakłada montaż na nieruchomościach mieszkańców naziemnych zbiorników na wodę opadową.

Wójt Zielonek Bogusław Król w zarządzeniu w sprawie programu "Jestem eko! Łapię deszcz" podkreślił, że jego celem jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy oraz promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych.

Nastąpi to poprzez montaż na nieruchomościach mieszkańców naziemnych zbiorników na wodę opadową, użyczonych przez gminę Zielonki. Dzięki temu - wskazał wójt - nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w miejscu jej powstania, a następnie jej gospodarcze wykorzystanie m.in. do podlewania ogrodu, trawnika.

W maju zeszłego roku ruszyła pilotażowa pierwsza edycja tego programu. Jak ocenił Urząd Gminy Zielonki, program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców; potrzebna była dodatkowa pula zbiorników. W sumie gmina użyczyła mieszkańcom 454 zbiorniki na deszczówkę. Łączna wartość programu w ub. roku wyniosła 150 tys. zł.

Przeczytaj także >> Poznań stawia na małą retencję. W mieście powstaną ogrody deszczowe

W tym roku program jest kontynuowany - właśnie ruszył nabór wniosków od mieszkańców. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono 100 tys. zł z budżetu gminy, przede wszystkim na zakup zbiorników do gromadzenia deszczówki. Do przekazania będzie 306 takich zbiorników.

Program zakłada, że gmina zakupi naziemne zbiorniki na wodę opadową o pojemności 360 litrów, a następnie użyczy mieszkańcom w celu ich zamontowania do systemu rynnowego budynku. Pozyskaną wodę mieszkańcy będą mogli wykorzystać w okresie suszy do podlewania ogrodu lub trawnika.

O przyznanie zbiornika może się ubiegać każdy mieszkaniec gminy Zielonki lub podmiot mający tam swoją siedzibę, który jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem. Wśród warunków uczestnictwa jest m.in. opłacanie podatków w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców lub podmiotów tej gminy.

Zbiornik musi być używany minimum przez 36 miesięcy, a każdy mieszkaniec, który go otrzyma, będzie musiał przedstawić sprawozdanie.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ pad/