Gdynia rewitalizuje zabytki w mieście. Te obiekty odzyskają blask w 2021 rokuUM Gdynia, www.gdynia.pl - 12-04-2021 11:59


Urząd Miasta Gdyni opublikował listę zabytków, które przejdą rewitalizację w roku 2021. Dziewięć z nich otrzyma dotację po raz pierwszy.

31 marca 2021 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. W sumie dotacje otrzymało 17 budynków, a dziewięciu z nich zostały one przyznane po raz pierwszy.

Wśród "nowych" obiektów z dotacją na rewitalizację znalazły się:

- budynek mieszkalny przy ul. Arciszewskich 26, który otrzymał dotację na remont kominów w wysokości do 59 150,45 zł;

- budynek mieszkalny przy ul. Komandorskiej 18, który otrzymał dotację na remont dachu, w wysokości do 89 714,88 zł;

- budynek mieszkalny, przy ul. Sienkiewicza 6, któremu przyznana została dotacja na etap I remontu elewacji w wysokości do 60 000,00 zł oraz dotacja na remont drzwi oraz naprawę masztu flagowego w wysokości do 9 143,93 zł;

- budynek mieszkalny przy ul. Tatrzańskiej 16, który otrzymał dotację na remont elewacji, w wysokości do 92 024,12 zł;

- budynek mieszkalny przy ul. Chylońskiej 65-67, któremu przyznano dotację na remont elewacji frontowej budynku w wysokości do 102 920,75 zł;

- budynek mieszkalny przy ul. Krasickiego 38, który otrzymał dotację na remont elewacji frontowej w wysokości do 30 609,87 zł oraz dotację na remont elewacji frontowej - renowację tynków szlachetnych w wysokości do 28 365,50 zł;

- budynek mieszkalny przy ul. Świętojańskiej 46, który otrzymał dotację na remont elewacji frontowej budynku, w wysokości do 83 870,72 zł;

- budynek mieszkalny przy ul. Bema 4, któremu przyznano dotację na renowację drzwi do głównego wejścia w wysokości do 12 179,16 zł;

- oraz budynek mieszkalny przy ul. Olsztyńskiej 28, któremu przyznana została dotacja na remont portalu wraz ze strefą wejściową w wysokości do 51 715,18 zł.