Historyk sztuki prof. Jacek Kowalski z wielkim wyróżnieniemPAP - 15-07-2022 12:49


Historyk sztuki prof. Jacek Kowalski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskim za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej . Przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenie wręczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za upowszechnianie polskiej kultury i historii sztuki, za aktywność społeczną Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Jackowi Kowalskiemu" - poinformowano w czwartek na stronie Kancelarii Prezydenta.

Jak dodano, order wręczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera podczas uroczystości w Poznaniu.

Prof. Jacek Kowalski urodził się w 1964 r. w Poznaniu. Jest absolwentem tamtejszego I LO im. Karola Marcinkowskiego. Studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 1988 r. W latach 1988-1997 pełnił funkcję asystenta prof. Alicji Karłowskej-Kamzowej. Pracę doktorską "Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej II połowy XII w." napisał w 1997 r.

Jak czytamy w jego biogramie na stronie UAM, od 1997 r. pełnił funkcję adiunkta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2011 r. na podstawie rozprawy "Gotyk Wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI w.". Od lat 90. jest sekretarzem corocznego Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej.

Główne obszary jego zainteresowań badawczych to kultura, sztuka i literatura polska średniowieczna i nowożytna, kultura, sztuka i literatura starofrancuska, kultura i sztuka polska XIX w. Zajmuje się także poetyckimi przekładami poezji starofrancuskiej, publikuje książki i artykuły popularnonaukowe i literackie, pisze i wykonuje własne pieśni, pieśni staropolskie i dawne pieśni narodowe oraz autorskie przekłady liryki trubadurów i truwerów, głównie z towarzyszeniem Henryka Kasperczaka (lutnia, teorban) i zespołów Klub Świętego Ludwika (instrumentarium dawne) oraz Monogramista JK (instrumentarium współczesne).

Jacek Kowalski jest autorem książek popularnonaukowych i nagrań CD (piosenki autorskie) poświęconych sztuce, muzyce i literaturze średniowiecznej, starofrancuskiej i staropolskiej, w tym Poznaniowi i Wielkopolsce; gospodarzem spotkań popularnonaukowych i wykładów popularyzatorskich. Przez kilka sezonów co miesiąc zamieszczał felietony poświęcone aktualnym wydarzeniom kulturalnym w poznańskim informatorze IKS, jest też stałym współpracownikiem dwumiesięcznika "Polonia Christiana", gdzie publikuje artykuły popularnonaukowe i publicystyczne. Jacek Kowalski prowadzi też w Radio Poznań mini-audycję "Kowalski na Pięć Minut".

Kowalski jest też członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uhonorowany m.in. Nagrodą Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, Nagrodą Naukową Miasta Poznania, Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów za "wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego" oraz Nagrodą im. Józefa Łukaszewicza za najlepszą książkę o Poznaniu.