Ile zarabiają, a ile chcieliby zarabiać architekci?Propertydesign.pl / raport Diagnoza Społeczna 2015 - 03-12-2015 11:59


W ciągu dwóch najbliższych lat architekci, projektanci i inżynierowie spodziewają się wzrostu swoich zarobków o 36 proc. - wynika z "Diagnozy Społecznej 2015". Badania pokazują także, jaki procent architektów nadużywa alkoholu, a ilu z nich ma myśli samobójcze...

Diagnoza Społeczna to badanie warunków i jakości życia Polaków prowadzone przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

Ile zarabiają architekci, a ile chcieliby zarabiać?

Dochód osobisty miesięcznie netto, aktualny i spodziewany za dwa lata w 2015 r. w grupie zawodowej "Inżynierowie, architekci, projektanci i pokrewni" przedstawia się następująco:

Dochody aktualne - średnia w 2015 r.: 3425 zł
Dochody spodziewane za dwa lata - średnia w 2015 r.: 4446 zł

Czy architekci są zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej? 39 proc. deklaruje, że tak. Pracują średnio 44 godziny tygodniowo. Ze swojej pracy zadowolonych jest równo połowa z nich. 48 proc. architektów przyznaje, że jest zadowolona ze swoich osiągnięć zawodowych. Odsetek bezrobotnych w tym zawodzie wynosi 10 proc. i zmniejszył się o 5 proc. w stosunku do 2011 r. Tylko 6 proc. deklaruje, że zamierza emigrować.

Charakterystyka społeczna - architekci, projektanci, inżynierowie

Średnia wieku architekta w Polsce wynosi 38,3 lat. Odsetek kobiet w zawodzie architekta spadł od 2011 r. o 9 proc. i dziś wynosi 23 proc. Procent singli w tej grupie społecznej wzrósł od 2011 r. o 8 proc. i dziś wynosi 38 proc.

Architekci w sieci

100 proc. architektów to Internauci - co ciekawe - tak wysoki wynik mają jeszcze tylko nauczyciele akademiccy oraz twórcy, artyści, literaci i dziennikarze. Doganiają ich specjaliści ds. marketingu, nauczyciele szkół podstawowych, informatycy, urzędnicy państwowi oraz agenci i pośrednicy handlowi i biznesowi (99 proc.).

Architekci i używki?

W przekroju grup zawodowych najbardziej dotkniętymi problemem alkoholowym są artyści, operatorzy maszyn, robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, lekarze i hutnicy (powyżej 12 proc. nadużywających alkohol) - są to z wyjątkiem lekarzy i artystów zawody typowo męskie.

Najmniejszy odsetek nadużywających alkoholu jest wśród robotników produkcji tekstylnej, średniego personelu ds. finansowych, fryzjerów i kosmetyczek, pomocy i sprzątaczek, rolników, pracowników opieki osobistej - w większości są to zawody bardzo sfeminizowane.

A jak jest wśród architektów? Z badania diagnozy społecznej wynika, że 10,7 proc. architektów nadużywa alkoholu, (wbrew stereotypom jest to odsetek wyższy niż u robotników budowlanych, który wynosi 10,1 proc.), a 2,1 proc. architektów sięga po tę używkę w kłopotach.

Nikotynizm najsilniej dotyka robotników niewykwalifikowanych i robotników budowlanych (stan surowy) a najsłabiej prawników (zaledwie 7 procent palących papierosy), nauczycieli szkół podstawowych, specjalistów ds. finansowych i inżynierów, architektów i projektantów.

Zawód bez problemów

Myśli samobójcze najczęściej nachodzą twórców, pracowników opieki osobistej i robotników niewykwalifikowanych, a najrzadziej przedstawicieli władz i dyrektorów, informatyków i inżynierów, architektów i projektantów.

Najwięcej osób bardzo szczęśliwych jest wśród lekarzy, inżynierów, nauczycieli szkół podstawowych i informatyków, a najmniej wśród rolników i robotników niewykwalifikowanych.

Pełen raport "Diagnoza społeczna 2015" do pobrania poniżej