Inwestycje hydrologiczne zwiększą ilość zatrzymywanej wody, zapowiada minister klimatuPAP - 17-06-2020 14:16


Inwestycje hydrologiczne pozwolą zwiększyć ilość zatrzymywanej wody opadowej z 6,5 do 15 proc. - powiedział w środę minister klimatu Michał Kurtyka podczas warsztatów on-line zorganizowanych z okazji Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą.

Minister przypomniał, że Polska nie ma wystarczającego systemu gromadzenia wody opadowej. Obecnie - jak mówił - jesteśmy w stanie zatrzymać ok. 6,5 proc. deszczówki, podczas gdy niemal we wszystkich krajach sąsiadujących z Polską współczynnik ten przekracza 10 procent.

"Zmniejszyć te dysproporcje ma rządowy program inwestycyjny, którego celem jest zwiększenie retencjonowania wody do 15 procent" - powiedział Kurtyka. Minister wskazał, że w ramach tego programu powstaną 94 inwestycje, z czego 1/4 to zbiorniki, których celem będzie gromadzenie deszczówki.

Przypomniał też o programie "Moja Woda". Zakłada on, że właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać do 5 tys. zł na instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Do rozdysponowania w nowym programie będzie 100 mln zł. Program pozwoli sfinansować 20 tys. instalacji przydomowej retencji, które pozwolą zgromadzić 1 mln m sześc. wody w miejscu jej opadu, czyli na prywatnych działkach.

Program "Moja Woda" realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym umowy będą podpisywane do 30 czerwca 2024 r., a środki będą wydatkowanie do końca 2024 r.

Uczestnicząca w spotkaniu wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa podkreślała znacznie racjonalnego zużycia wody - zarówno przez sektor rolniczy, jak i budowlany - i udział, jaki w planowaniu zużycia ma Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie.

Podczas dyskusji zwrócono też uwagę na konieczność zwiększania zasobów naturalnych, takich jak torfowiska, łąki, pasy drzew na polach uprawnych. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ je/