Katowice z 17 mln dofinansowania na termomodernizacje budynkówwww.katowice.eu - 15-01-2020 11:24


Katowice otrzymały dofinansowanie wysokości ponad 17 mln złotych na termomodernizację 12 budynków. Znalazły się wśród nich zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i wielorodzinne budynki mieszkalne, podaje portal Katowice.eu.

Wartość inwestycji szacowana jest na 28 mln złotych, z czego 17 mln wyniesie dofinansowanie. Obiekty użyteczności publicznej, w których zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne to VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Sobańskiego i X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki.

Na ich realizację pozyskano 8,4 mln zł dofinansowania z UE oraz 706,8 tys. zł z budżetu państwa (całkowity koszt realizacji to natomiast 17,3 mln zł). Z kolei wartość projektów termomodernizacji budynków mieszkalnych wyniesie 11,3 mln zł, z czego dofinansowanie UE to 7,4 mln zł, a środki z budżetu państwa - 448,9 tys. zł.

Nie są to jedyne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej w mieście realizowane w Katowicach. Miasto realizuje różne projekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, dofinansowuje wymianę systemów grzewczych na ekologiczne, wprowadziło również dopłaty do zakupu opału dla mniej zamożnych osób.