Kazimierz Mann - malarz, grafik i projektant. Krakowskie muzeum szykuje niezwykłą wystawęPropertyDesign.pl - 10-06-2019 15:28


Kameralną wystawę Kazimierz Mann w Muzeum Etnograficzne w Krakowie - "Sztuka to sztuka" tworzą prace dotychczas nieeksponowane publicznie.

Malarz, grafik, projektant. Urodził się we Lwowie w 1910 r. Studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej, ukończył też wydział malarstwa wiedeńskiej Kunstgewerbeschule. W połowie lat 30. XX wieku osiedlił się w Warszawie. Przed II wojną światową kierował atelier grafiki Polskiej Agencji Telegraficznej. W 1939 roku został uhonorowany złotym medalem Światowej Wystawy w Nowym Jorku. Po wojnie zajął się grafiką użytkową. Tworzył ilustracje, plakaty, karty pocztowe, wykonywał polichromie, projektował mozaiki. Pracował także dla ówczesnych centrali handlu zagranicznego (Paged, Cetebe, Universal) jako autor wystaw i aranżacji targowych.

Powojenna twórczość Kazimierza Manna, choć powstaje w głębokim PRL-u, dialoguje z kulturą Zachodu, jest w niej wyraźna fascynacja wątkami klasycznymi i sporo odwołań na przykład do Picassa czy Matissa. Artystę inspiruje również rodzima etnografia, co widać w serii niezwykle pięknych kart pocztowych poświęconych polskim grupom etnicznym i regionalnym legendom. Projekty Manna są eleganckie, wyszukane i zupełnie pozbawione doraźności, jaką mają prace artystów z tamtego okresu.

Kameralną wystawę Kazimierz Mann, sztuka to sztuka tworzą prace dotychczas nieeksponowane publicznie. Artysta, choć próżno go szukać w dwudziestowiecznych kolekcjach sztuki, miał wpływ na wrażliwość wizualną i wyobraźnię kilku pokoleń powojennej Polski.

Kazimierz Mann, sztuka to sztuka odbędzie się w dn. 15.06–28.07.2019, w Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Dom Esterki, ul. Krakowska 46. Wernisaż wystawy: 14.06.2019, piątek, godz. 18.00. Koncepcja wystawy: Katarzyna Piszczkiewicz.