Kolejne autobusy elektryczne pojawią się w SzczecinieUM Szczecin - 20-01-2021 12:42


Miasto Szczecin zamierza kupić kolejnych 8 autobusów elektrycznych. Wniosek o dofinansowanie zakupu nowych pojazdów, został złożony 18 stycznia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek obejmuje również pozyskanie środków na budowę stacji ładowania.

Wniosek został złożony dla przedsięwzięcia pn. „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I”. Projekt będzie polegał na zakupie 8 sztuk zeroemisyjnych przegubowych autobusów elektrycznych dla SPA Klonowica Sp. z o.o. wraz z budową stacji szybkiego ładowania przy ul. Kolumba, Owocowej, Kołłątaja i Szafera. Nowe pojazdy będą wykorzystywane na liniach 75 i 87. 

Wnioskowane dofinansowanie pochodzić będzie ze środków krajowych, dostępnych w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach I naboru wniosków. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 37 200 000,00 zł brutto, w tym wnioskowane dofinansowanie bezzwrotne 23 695 122,00 zł. 

Elektryczny transport publiczny w Szczecinie

W ostatnich miesiącach, miasto Szczecin konsekwentnie realizuje działania związane z modernizacją taboru autobusowego. Działania te dotyczą zarówno zakupu nowych pojazdów, pozyskiwania i poszukiwania źródeł dofinansowania jak również inwestowania w infrastrukturę do ich obsługi. Poprzez ostatnie i planowane zakupy, w najbliższych miesiącach Szczecin będzie chciał pozyskać łącznie aż 22 nowe zeroemisyjne pojazdy. 

We wrześniu ubiegłego roku podpisany został kontrakt z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. na zakup 8 przegubowych zeroemisyjnych autobusów. Pojazdy w tym roku powinny pojawić się na ulicach Szczecina. Koszt zakupu to 32 344 080,00 zł brutto. Zakup ten objęty jest dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wysokość dofinansowania to 20 404 250,00 zł. 

Ogłoszone jest również postępowanie przetargowe na zakup 6 krótkich autobusów elektrycznych. Otwarcie ofert zaplanowano na początek lutego br. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pojazdy z tego zakupu pojawią się w Szczecinie w 2022 roku. Projekt będzie dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Gepard – Bezemisyjny transport publiczny. Wysokość dofinansowania to 6 000 000,00 zł. Jednocześnie Miasto Szczecin stara się o dodatkowe dofinansowanie na zakup tych autobusów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioskowana kwota to 9 000 000,00 zł. 

Z początkiem stycznia br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę 6 – stanowiskowej stacji ładowania autobusów elektrycznych w ramach modernizacji zajezdni autobusowej przy ul. Klonowica w Szczecinie. Koszt budowy stacji wyniesie 1 646 392,46 zł brutto.