Łódź wspiera młodych twórców. Ruszył nabór wniosków o stypendiaUM Łódź - 02-12-2016 14:56


Ruszył kolejny nabór wniosków do programu stypendialnego prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną m.in. sztuką wizualną i projektową.

Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Będą przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura.

O stypendia mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność twórczą na terenie Łodzi. Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Wyboru stypendystów dokona komisja, w skład której wejdą eksperci z danej dziedziny kultury, urzędnicy i radni.

Wnioski można składać do 2 stycznia 2017 r.