Łódzkie Muzeum Sztuki zdigitalizuje część swojej kolekcjiPAP - 28-09-2020 10:50


Ponad 1200 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi zostanie zdigitalizowanych. Dzięki temu obrazy, instalacje, dokumenty i filmy będzie można oglądać online. Przeniesienie zbiorów do internetu zapewni ich większą dostępność m.in. dla osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum Sztuki w Łodzi, którego kolekcja składa się z kilkunastu tysięcy dzieł dołączy do coraz szerszego grona instytucji muzealnych, które oprócz tradycyjnej formy zwiedzania oferują sztukę w wersji online.

"Sytuacja pandemiczna pokazała nam, że kontakt ze zdigitalizowanym obiektem sztuki, jego cyfrowym odwzorowaniem, staje się często jedyną możliwością obcowania z nią" - pokreśliła Aneta Błaszczyk-Smolec z Muzeum Sztuki w Łodzi.

Do tej pory jednak, zgromadzone w łódzkim muzeum kolekcja sztuki dawnej oraz kolekcja sztuki XX i XXI wieku - będąca najstarszym, a zarazem jednym z najbogatszych i najważniejszych zbiorów sztuki nowoczesnej i współczesnej w tej części Europy - nie doczekały się jeszcze swoich cyfrowych wersji.

To ma zmienić się w ciągu najbliższych trzech lat, kiedy dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach programu Polska Cyfrowa realizowany będzie projekt pod nazwą "Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi". W jego ramach planowane jest elektroniczne opracowanie wielu zbiorów z muzealnej kolekcji i udostępnienie ich publiczności na portalu zasoby.msl.org.pl, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum planuje zdigitalizowanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych zostanie 1150. Będą to zarówno obiekty z ekspozycji sztuki dawnej oraz sztuki nowoczesnej, filmy znajdujące się w kolekcji, jak i materiały biblioteczne. Udostępnionych zostanie także 5 tys. dokumentów zawierających metadane o dziełach.

Przeniesienie zbiorów do cyfrowego świata pomoże osobom z niepełnosprawnościami, które nie mogły wcześniej doświadczyć sztuki w pełni. Powstanie bowiem 300 filmów w języku migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących. Z kolei wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy również 300 audiodeskrypcji obiektów.

Wartość projektu to blisko 5 mln zł, z czego duża część pochodzi z funduszy unijnych.