Muzeum Warszawy z publikacjami o architekturzePropertyDesign.pl - 15-02-2022 09:30


Monografia pionierki architektury krajobrazu w Polsce i twórczyni wielu założeń zieleni w Warszawie – Aliny Scholtz. Sylwetki – nakreślone słowem i kreską – piętnastu współczesnych polskich architektek. Oto nowości, które wzbogaciły dorobek wydawniczy Muzeum Warszawy.

Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni to pierwsza monografia architektki krajobrazu, powstała podczas pracy nad wystawą poświęconą tej niezwykłej postaci w Muzeum Woli (Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz). Książkę przygotował zespół badawczy, który pracował także nad wystawą: kuratorki Klara Czerniewska-Andryszczyk i Ewa Perlińska-Kobierzyńska, architektka krajobrazu Natalia Budnik oraz architekci Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis z Grupy Centrala.

Części książki odpowiadają obszarom działań i zainteresowań autorek i autorów. Klara Czerniewska-Andryszczyk przybliża biografię Scholtz, a także opisuje jej projekty i realizacje ogrodów oraz zieleni w osiedlach mieszkalnych. Ewa Perlińska-Kobierzyńska przygląda się wielkoskalowym działaniom Scholtz w kontekście zmian w myśleniu o architekturze zieleni i urbanistyce w połowie XX w., a także wyzwań odbudowy Warszawy. Natalia Budnik z perspektywy architektki krajobrazu rozważa zmianę jako podstawowe założenie tej dziedziny, a w twórczości Scholtz szczególnie obecnej w projektach zieleni przy Torze Wyścigów Konnych na Służewcu, Centralnego Parku Kultury (dziś Park Rydza-Śmigłego) i Parku Saskiego. Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis z Grupy Centrala analizują znaczenie wody w projektach i realizacjach Scholtz, udowadniając, że miała nie tylko znaczenie estetyczne. Dwie ostatnie części książki to kalendarium i katalog projektów. Wraz z tekstami krytycznymi czynią książkę Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni pierwszą tak obszerną publikacją dotyczącą jej życia i twórczości. Reprodukcje projektów uzupełniają fotografie z archiwum rodzinnego, zdjęcia realizacji – historyczne i współczesne – oraz szkice autorstwa Scholtz.

Scholtz architekturę krajobrazu rozumiała szeroko: jako projektowanie przestrzeni za pomocą roślin, wody i ukształtowania terenu, z wyjątkową wrażliwością na cykliczność życia natury. Jej projekty inspirują i, w dobie zmian klimatu, podsuwają rozwiązania, które pomagają budować zrównoważony przyrodniczo mikroklimat miasta. Bo miasto to nie tylko architektura!

Zmiana perspektywy. Historie polskich architektek to piętnaście portretów architektek współcześnie działających w Polsce. Rozmowy z architektkami uzupełniają portrety i ilustracje, dzięki którym te wyjątkowe opowieści są jeszcze ciekawsze. To książka dla wszystkich, ale szczególną przyjemność z lektury będą mieć młode osoby, które myślą o wyborze przyszłej kariery.
Bohaterki książki: Monika Arczyńska, Magdalena Federowicz-Boule, Anna Paszkowska-Grudziąż, Marlena Happach, Ewa Kuryłowicz, Joanna Małecka, Natalia Paszkowska, Maria Saloni-Sadowska, Marta Sękulska-Wrońska, Dorota Sibińska, Magdalena Staniszkis, Jola Starzak, Anna Federowicz-Tomaszewska, Aleksandra Wasilkowska, Marlena Wolnik.

Projektują w Polsce i na świecie, tworzą domy jedno- i wielorodzinne, szkoły, dworce, miejskie targowiska, muzea, scenografie teatralne i woonerfy. Zdobywają nagrody i przyznają je, jako jurorki i specjalistki. Wywodzą się z różnych miast i środowisk twórczych, mają pasje, działają społecznie, prowadzą własne studia projektowe. Dlaczego wybrały architekturę? Co je inspiruje? Na jakie trudności natrafiają w pracy zawodowej? Magdalena i Maria Jeleńskie – prywatnie matka i córka – pytają utalentowane architektki z różnych pokoleń o to, jak radzą sobie w zdominowanym przez mężczyzn świecie projektowania. Chociaż dziś wydziały architektury kończy więcej kobiet niż mężczyzn, nadal to kobietom trudniej jest założyć własne pracownie czy zająć wysokie stanowiska. Najwyższa pora to zmienić!