Na Śląsku ukazał się album „Wisła na dawnej pocztówce”PAP - 20-11-2020 14:32


Album „Wisła na dawnej pocztówce” ukazał się nakładem wiślańskiej miejskiej biblioteki. Przybliża beskidzki kurort w czasach monarchii habsburskiej oraz zmiany, jakie zaszły w miasteczku w 20-leciu międzywojennym – poinformowała dyrektor biblioteki Renata Czyż.

"W albumie zaprezentowanych zostało 200 pocztówek. Podzielone są na dwie części. Pierwsza ukazuje okres przed I wojną światową, czasy Habsburgów. Druga pokazuje zmiany, jakie zaszły w miejscowości w okresie międzywojennym, gdy kurort dynamicznie się zmieniał" - powiedziała Czyż.

Wydawnictwo towarzyszy wystawie, którą zobaczyć jeszcze można na wiślańskim rynku. Stworzenie ekspozycji i albumu było możliwe dzięki udziałowi miejskiej książnicy w projekcie "Niepodległa na Kresach południowych" w ramach programu "Niepodległa". Dzieło wsparł także samorząd Wisły.

Dyrektor podkreśliła, że celem, jaki przyświecał placówce, było spopularyzowanie wiedzy o tym, jak w międzywojniu powstawał w Wiśle nowoczesny pod każdym względem polski kurort. "W tym czasie władze lokalne, wojewódzkie i państwowe odrodzonej Rzeczypospolitej, dużo inwestowały w naszej miejscowości. Rozwijała się infrastruktura drogowa i kolejowa, wznoszono budynki użyteczności publicznej, jak dom zdrojowy, poczta, czy urząd gminny" - powiedziała.

Czyż podkreśliła, że najbardziej spektakularnym "skokiem cywilizacyjnym" Wisły była zmiana w planowaniu przestrzennym i architekturze. Na pocztówkach widać to szczególnie wyraźnie.

Dyrektor biblioteki powiedziała, że pocztówki pochodzą głównie od osób prywatnych. Zobaczyć na nich można Wisłę sprzed rozbudowy, a także w jej trakcie. "Zapewniam, że znajdują się wśród nich prawdziwe perełki. Obraz Wisły, który wyłania się po obejrzeniu kolekcji, zaskoczyć możne nawet mieszkańców" - dodała.

Pocztówki w albumie zostały opisane w języku polskim, a także angielskim i niemieckim.

Publikacja będzie dostępna bezpłatnie. "Aby ją otrzymać należy po otwarciu instytucji kultury, najprawdopodobniej po 29 listopada, zgłosić się w bibliotece" - powiedziała Renata Czyż.

Wiślańska biblioteka planowała uroczyste podsumowanie projektu połączone z finisażem wystawy, ale zamknięcie instytucji kultury sprawiło, iż możliwe to jest tylko za pośrednictwem internetu. "Przygotowaliśmy materiał multimedialny przedstawiający całość projektu: wszystkie zorganizowane wydarzenia i jego efekty rzeczowe. Cieszymy się, że mimo pandemii udało się zrealizować zaplanowane działania" - dodała Renata Czyż. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ pat/