Nacisk na recykling i materiały z odzysku. Nowa strategia UE ws. gospodarki o obiegu zamkniętymPAP - 11-03-2020 14:47


Komisja Europejska przyjęła w środę nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. W jego ramach zaproponowała min. przyjęcie przepisów dotyczących lepszego projektowania produktów, tak żeby nadawały się do naprawy, a potem - recyklingu.

W ramach nowego planu działania na rzecz gospodarki w obiegu zamkniętym, KE zaproponowała szereg konkretnych działań, w tym wprowadzenie przepisów ws. zrównoważonych produktów. Towary trafiające na unijny rynek mają być bardziej trwałe oraz łatwiejsze do przetwarzania, naprawy i recyklingu. Do ich produkcji używana ma być jak największa ilość materiałów z odzysku, zamiast nowych. Ograniczona zostanie także produkcja przedmiotów jednorazowych oraz celowe postarzanie produktów; całkowicie zabronione zostanie niszczenie niesprzedanych towarów (robią tak np. marki odzieżowe, które w ten sposób pozbywają się starych kolekcji).

Komisja chce także dać więcej władzy konsumentom, którzy dostaną lepszy dostęp do rzetelnych informacji o produkcie a także o problemach z naprawialnością czy trwałością niektórych artykułów. Unijni prawodawcy mają nadzieję, że dzięki temu wzrośnie świadomość ekologiczna konsumentów w UE i będą oni dokonywać lepszych środowiskowo wyborów.

Ponadto, jak podkreślają urzędnicy, mieszkańcy Wspólnoty odniosą korzyści z wprowadzonego "prawa do naprawy". W tym wypadku KE skupi się zwłaszcza na sektorach, które zużywają najwięcej zasobów i gdzie naprawa oraz przetwarzanie produktów, przynajmniej teoretycznie, są jak najbardziej możliwe. To m.in. sprzęty elektroniczne, w odniesieniu do których instytucja chce przyjąć "inicjatywę o obiegu elektroniki", która miałaby zapewnić lepszą żywotność produktów, a potem lepsze ich składowanie. Nowe zapisy miałyby również dotyczyć baterii, pojazdów, opakowań (w tym ograniczenia ilości jednorazowych opakowań), plastiku (w tym wprowadzenie materiałów biodegradowalnych), tekstyliów, materiałów budowlanych oraz żywności (w tym ograniczenia produkcji jednorazowych pojemników na żywność czy sztućców).

Komisja chce również ograniczyć ilość wyrzucanych odpadków. W tym celu KE chce m.in. zaproponować ogólnounijny, zharmonizowany model segregacji śmieci oraz oznaczeń produktów. W ramach planu UE ws. gospodarki o obiegu zamkniętym, zaproponowano również serie działań w celu zminimalizowania unijnego eksportu odpadków i poradzenia sobie z problemem nielegalnego wywozu śmieci.

"Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., zachować środowisko naturalne i wzmocnić naszą konkurencyjność ekonomiczną, potrzebujemy w pełni wprowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzisiaj nasza gospodarka ma ciągle charakter liniowy i jedynie 12 proc. materiałów z recyklingu i zasobów wraca do obiegu. Wiele produktów zbyt szybko się psuje, nie mogą być ponownie wykorzystane, naprawione ani poddane recyklingowi. Zbyt wiele jest produkowanych tylko do jednorazowego użycia. Dzięki przyjętemu dzisiaj planowi, rozpoczynamy działania na rzecz zmiany tego, jak produkty są wykonywane i stworzenia konsumentom możliwości rozsądnego wyboru" - powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Szacuje się, że gospodarka w obiegu zamkniętym do 2030 r. doprowadzi do wzrostu unijnego PKB o 0,5 proc. i stworzy około 700 tys. nowych stanowisk pracy. (PAP)

jowi/ malk/