Nagroda za ratowanie zabytków architektury drewnianejPAP - 22-05-2017 09:28


Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani został laureatem tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w ochronie i opiece nad zabytkami architektury drewnianej w regionie.

Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani to pierwszy w historii przyznawanej do 15 lat nagrody laureat zbiorowy - poinformował PAP Małopolski Urząd Marszałkowski.

Kościółek w Tłuczani został zbudowany w 1664 roku. Jako jedyny w Polsce drewniany kościół posiada nietypową loggię nad kruchtą, która służy obecnie do odprawiania nabożeństw dla dużych grup pielgrzymów. Dzięki staraniom grupy mieszkańców Tłuczani, w latach 2013-15 przeprowadzono w nim kompleksowe prace remontowe. Osadzono obiekt na nowym fundamencie, przeprowadzono konserwację konstrukcji więźby dachowej i pokryto dach gontem, oszalowano ściany, założono odgromienie. Kościelna wieżyczka została zwieńczona kutym krzyżem, a ściany - wzmocnione lokalnym piaskowcem łupanym. Powstała także strona internetowa zabytku i jego monografia. Komitet zdobywa fundusze, organizując kwesty i wysyłając wnioski o wsparcie do władz i instytucji.

Kapituła Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego przyznała również trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Wojciech Śliwiński z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu; ksiądz Piotr Kaczmar - proboszcz parafii w Bielance, w Łosiu, w Nowicy i w Przysłopiu oraz Magdalena Miller i Kasper Świerzowski - właściciele zabytkowego dworu w Kwiatonowicach.

Wojciech Śliwiński jest autorem pionierskich badań nad drewnianą architekturą ludową - szałasami pasterskimi w Gorcach oraz inicjatorem i współtwórcą rozbudowy ekspozycji skansenowskiej Sądeckiego Parku Etnograficznego, w tym powstania Miasteczka Galicyjskiego oraz muzealnego sektora kolonistów józefińskich (niemieckich), a także "przestrzeni ekumenicznej" w Sądeckim Parku Etnograficznym. Jest także autorem licznych publikacji i dokumentacji.

Z kolei dzięki inicjatywie ks. Piotra Kaczmara, proboszcza parafii greckokatolickich w Bielance, Łosiu, Nowicy i w Przysłopiu, w zabytkowych cerkwiach, którymi się opiekuje, przeprowadzono szereg prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. W cerkwi w Łosiu wymieniono dach z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą i rozpoczęto renowację XIX-wiecznego ikonostasu. W Nowicy odnowiono ikonostas, przeprowadzono konserwację ikon, postawiono ogrodzenie wokół cerkwi i cmentarza, a w Bielance rozpoczęły się prace konserwatorskie przy ikonostasie. Pracami konserwatorskimi objęto również wyposażenie w murowanej cerkwi w Pętnej. Wszystkie obiekty, którymi opiekuje się ks. Piotr Kaczmar, są wpisane na Otwarty Szlak Architektury Drewnianej.

Właściciele zabytkowego dworu w Kwiatonowicach Magdalena Miller i Kasper Świerzowski zostali wyróżnieni, ponieważ ich dwór dzięki przeprowadzonym pracom remontowym nie tylko odzyskał dawną świetność, ale też stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym ziemi gorlickiej. Właściciele przywracają m.in. pamięć o związanej z dworem szwajcarskiej nauczycielce i podróżniczce przełomu XIX i XX wieku Linie Boegli. We współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury udało się im wznowić jej książkę "Avanti. Listy z podróży naokoło świata". Dzięki ich staraniom dwór Kwiatonowicach został włączony do Literackiego Szlaku Małopolski (Szlaku Kobiet) oraz ujęty w przewodniku literackim po Krakowie i województwie małopolskim.

Laureaci odebrali nagrody z rąk Leszka Zegzdy, członka Zarządu Województwa Małopolskiego odpowiedzialnego m.in. za sprawy kultury. Uroczystość wręczenia nagrody towarzyszyła inauguracji XIX edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Przez dwa majowe weekendy uczestnicy będą mieli szansę wyruszyć w kuchenno-kulinarną podróż po 11 wyselekcjonowanych zabytkach Małopolski.

Nagroda im. Mariana Korneckiego jest wręczana od 2003 r. Jej laureatem może zostać osoba, która nie tylko dba o cenne obiekty architektury drewnianej, ale też przez ciekawe projekty i inicjatywy "ożywia" ich wnętrze.

Patron nagrody Marian Kornecki (1924-2001) był historykiem sztuki i uczonym, wybitnym znawcą architektury drewnianej, niestrudzonym inwentaryzatorem zabytków. W 1995 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt działalności w dziedzinie ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego.