Nowy cmentarz komunalny w krakowskich Podgórkach Tynieckich.PAP - 27-11-2020 15:26


Zakończyła się budowa pierwszego fragmentu cmentarza komunalnego w krakowskich Podgórkach Tynieckich. Budowę nekropoli podzielono na trzy etapy, które łącznie będą kosztować 24,5 mln zł. Miasto realizuje ją w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak poinformował w piątek rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich Jan Machowski, budowa pierwszego fragmentu cmentarza komunalnego w Podgórkach Tynieckich trwała rok. Zajmuje on około 2 ha terenu.

Na cmentarzu, oprócz miejsca na tradycyjny pochówek, przygotowano także kolumbaria. Wytyczone zostały alejki, zainstalowano oświetlenie i ustawiono małą architekturę. Przed wykonaniem tych prac cały teren został odwodniony.

Równolegle z budową pierwszego fragmentu nekropolii powstały także parterowy budynek administracyjny i ceremonialny o powierzchni całkowitej 725 mkw. W domu pożegnań mogą się odbywać nabożeństwa i inne formy pożegnań zmarłych, są tam sanitariaty oraz punkty zakupu zniczy i kwiatów oraz część administracyjna. W pierwszym etapie inwestycji powstała spopielarnia zwłok, która została uruchomiona w 2016 roku.

Według przedstawicieli ZIM, wydane zostało już pozwolenie na budowę dla kolejnych ok. 2 ha cmentarza, stanowiących trzeci etap inwestycji. Trwa też postępowanie o wydanie zgody na realizację dalszych 5 ha nekropolii.

Docelowo cmentarz będzie miał 9 hektarów powierzchni i około 9 tys. miejsc pochówku. Zlokalizowano go w południowo-zachodnim obszarze Krakowa, przy węźle autostrady A-4 Kraków Sidzina.

Przewiduje się, że nekropolia zacznie działać po tym, jak wejdzie w życie uchwała Rady Miasta Krakowa o założeniu tego nowego cmentarza komunalnego.

Inwestycja cmentarna w Podgórkach Tynieckich powstaje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie podpisanej w 2011 roku umowy koncesji pomiędzy gminą Kraków a konsorcjum firm w składzie: Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych Klepsydra z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Włoch.

Polsko-włoskie konsorcjum było jedynym podmiotem, które po ogłoszeniu postępowania w sprawie koncesji zainteresowało się zaprojektowaniem i budową cmentarza w Podgórkach Tynieckich. W ramach koncesji pokrywa ono koszt inwestycji, w zamian będzie mogło przez 30 lat pobierać korzyści finansowe wynikające z działalności cmentarza i spopielarni. W ramach współpracy miasto przekazało teren oraz wybudowało i przebudowało część ul. Podgórki Tynieckie oraz ul. Wielogórskiej.

Obiekt ten budzi kontrowersje mieszkańców, którzy przekonują, że tak duże przedsięwzięcie zdegraduje okolicę, przyczyni się do zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt tam występujących. Bezskutecznie próbowali oni zablokować tę inwestycję.

Jak podkreślają władze Krakowa, inwestycja wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców południowo-zachodniej części miasta, którzy pozbawieni byli miejsca w swojej okolicy, gdzie pochować można najbliższych. Kraków był też do niedawna jednym z niewielu dużych miast pozbawionych instalacji do spopielania zwłok.

W Krakowie jest 12 cmentarzy komunalnych. Najstarszą krakowską nekropolią jest Stary Cmentarz Podgórski, a najbardziej znaną - Cmentarz Rakowicki.

Rafał Grzyb