Ok. 50 mln zł na ekologiczne inwestycje w Łódzkiem w ubiegłym rokuPAP - 11-01-2021 11:14


Blisko 6 tys. wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze złożyli w 2020 roku mieszkańcy woj. łódzkiego – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi. Na ekologiczne inwestycje w ubiegłym roku wypłacono ok. 50 mln zł.

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych.

Jak podkreślają przedstawiciele łódzkiego WFOŚiGW, program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu, którzy mogą ubiegać się o dotację na wymianę źródła ogrzewania, kompleksową termomodernizację oraz elementy odnawialnych źródeł energii. Przez ponad dwa lata jego funkcjonowania złożono w Łódzkiem w sumie ponad 13 tys. wniosków, z czego prawie połowa przypada na rok 2020.

"Rok 2020 dla realizacji programu Czyste Powietrze był znaczący. W woj. łódzkim zamknął się liczbą 5975 wniosków na ogólną kwotę ponad 86 mln zł. Ogółem w programie fundusz przyjął wniosków na ponad 232 mln zł. Widać zainteresowanie programem i rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców województwa" - podsumował prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski.

Najwięcej wniosków złożyli beneficjenci z Łodzi, Zduńskiej Woli, Tomaszowa Mazowieckiego, Sieradza, Pabianic, Zgierza i Łasku.

Miedzianowski poinformował, że w 2020 roku podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania na kwotę 113 mln zł, a wypłacono blisko 50 mln zł. "Trzeba zaznaczyć, że wypłata środków, a decyzja o ich przyznaniu to dwie różne rzeczy. Beneficjenci mają bowiem 30 miesięcy na realizację zadania i duża część z tego długiego okresu korzysta" - wyjaśnił.

Łódzki WFOŚiGW wskazał, że w ubiegłym roku w ramach rozliczonych inwestycji na wymianę tzw. kopciuchów w miejscowościach z listy WHO - najbardziej zasmogowanych miast Europy prawie 1,2 mln zł trafiło do gminy Opoczno, blisko 1 mln zł do Piotrkowa Trybunalskiego i 875 tys. zł do Tomaszowa Mazowieckiego.

"Liczymy, że współpraca z gminami przyniesie jeszcze większe efekty. Mamy już podpisanych 36 porozumień z samorządami i wierzymy, że będzie ich zdecydowanie więcej, co przyczyny się do większej liczby wniosków i oddychania czystym powietrzem" - przyznał Miedzianowski.

Budżet programu Czyste Powietrze na lata 2018-2029 to 103 mld zł. Jego operatorem są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Domostwa mogą starać się o dofinansowanie na wymianę pieców, ocieplenie domów i instalację fotowoltaiczną. Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodów w gospodarstwie domowym. W podstawowej wersji dotacje wynoszą do 20 tys. zł, a dla mniej zamożnych do 32 tys. zł. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ par/