Pierwsze posiedzenie zespołu ds. efektywności i transformacji budynkówPAP - 11-09-2020 10:31


Opracowanie reformy efektywności energetycznej budynków w Polsce to główne zadanie powołanego przez ministra rozwoju zespołu ds. spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków. W zespole znalazło się 16 ekspertów.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, w czwartek odbyło się pierwsze spotkanie zespołu. Jego członkowie to m.in. przedstawiciele uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych, organizacji i stowarzyszeń branżowych i organizacji pracodawców.

Tylko głęboka termomodernizacja budynków i inwestycje w efektywność energetyczną pozwolą osiągnąć cel neutralności klimatycznej sektora budynków - zaznaczył resort.

Jak przypomniała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, w Europie budynki odpowiadają za aż 42 proc. finalnego zużycia energii, 30 proc. zużycia wody oraz 3 proc. emisji gazów cieplarnianych. "W Polsce dodatkowo, poza kwestiami klimatycznymi, budynki są największym źródłem zanieczyszczenia powietrza" - zaznaczyła.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju rolą zespołu będzie przedstawianie inicjatyw i rekomendowanie rozwiązań w celu poprawy efektywności energetycznej i obniżenia emisyjności budynków, mając na względzie proces rozwoju polityki gospodarczej kraju.

Zespół ma też proponować optymalne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo kierunki rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków, z uwzględnieniem ograniczania i przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego.

Do jego zadań ma też należeć analiza i rekomendowanie zmian prawa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze efektywności energetycznej budynków z uczelniami oraz instytucjami i instytutami naukowymi lub badawczymi.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało też, że w najbliższym czasie polski rząd przyjmie "Strategię niskoemisyjną" oraz "Długoterminową strategię modernizacji budynków", według MR dwa z trzech najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki działań w obszarze osiągania neutralności klimatycznej.