Plakaty informacyjne i przesłony z pleksi. Salon wyposażenia wnętrz otwarty na nowych zasadachPropertyDesign.pl - 07-05-2020 14:12


Specjalne punkty profilaktyki przy wejściach, plakaty informujące o zasadach bezpiecznego korzystania ze sklepu, a także naklejki wyznaczające dystans społeczny i przesłony pleksi przy kasach - to niektóre ze zmian, jakie możemy zastać udając się do sklepów popularnej sieci wyposażenia wnętrz.

Salony sieci Agata działają w oparciu o nowe procedury bezpieczeństwa. Za pomocą komunikatów głosowych i plakatów konsumenci informowani są o obowiązku zachowania właściwej odległości od innych osób, odpowiedniej technice dezynfekcji, użytkowania maseczki i mycia rąk.

Ograniczono liczbę osób w obiektach do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. Wprowadzono też obowiązek zachowania dystansu minimum 2 metrów od innych osób, który jest wyznaczany przez specjalnie naklejone na podłodze w pobliżu kas taśmy, a także konieczność noszenia rękawiczek i maseczek ochronnych. Ponadto firma umożliwia klientom – dzięki specjalnym punktom profilaktyki znajdującym się przy wejściach do obiektów – dezynfekcję rąk oraz skorzystanie z jednorazowych rękawiczek. Dezynfekcja rąk jest również możliwa w pobliżu kas, przy stanowiskach reklamacji, ratalnych oraz transportowych, a także na terenie magazynów.

Klienci dokonujący zakupów stacjonarnych zachęcani są do dokonywania płatności kartą płatniczą, ograniczając wymianę gotówki i korzystanie z banknotów. Firma zapewnia, że terminale płatnicze zabezpieczone folią ochronną będą regularnie dezynfekowane.

Zgodnie z rozporządzeniami rządowymi, w obiektach wyłączono z użytkowania powierzchnie rekreacyjne dostępne w części salonów, jak np. bistro czy kącik zabaw dla dzieci. 

Wszyscy zatrudnieni w obiektach Agata S.A. zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa oraz otrzymali precyzyjne instrukcje o działaniach, jakie powinny być realizowane w razie ewentualnego zagrożenia.  W sklepach utworzono m.in. pokoje dla tzw. osób potencjalnie zagrożonych.

Pracownicy są wyposażeni w środki ochronne: osłony nosa i ust, rękawiczki oraz preparaty do dezynfekcji rąk i powierzchni. Stanowiska pracy zostały wyposażone w pleksy ochronne zwiększające bezpieczeństwo podczas kontaktu z innymi osobami. Znajdują się one przy kasach, punktach obsługi klienta, stanowiskach reklamacyjnych, punktach transportowych i ratalnych oraz w obiektach magazynowych. Osoby pracujące w salonach zachowują także wymagany rozporządzeniem dystans od innych zatrudnionych.