PLGBC przystępuje do globalnego projektu na rzecz dekarbonizacji budownictwaPropertyDesign.pl - 06-08-2020 15:21


PLGBC przystąpiło do globalnego projektu World Green Building Council, które działa na rzecz dekarbonizacji sektora budowlanego.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council) przystąpiło do globalnego projektu World Green Building Council, Advancing Net Zero. W ramach inicjatywy sieć green building councils opracowuje narzędzia, programy i niezbędne zasoby, które mają pomóc w osiągnięciu całkowitej dekarbonizacji sektora budowlanego do 2050 roku.

Jednym z filarów projektu jest The Net Zero Carbon Buildings Commitment, czyli zobowiązanie firm, miast, państw i regionów, aby do 2030 r. osiągnąć zerową operacyjną emisję CO2 w swoich zasobach budowlanych i dążyć do tego, aby do 2050 r. wszystkie budynki były użytkowane przy zachowaniu zerowej emisji. Wśród kluczowych założeń projektu są między innymi: pomiary i podawanie informacji o emisji CO2 budynków, zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię, pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych.

Przystąpienie do globalnej inicjatywy umożliwi czerpanie wiedzy z doświadczenia innych krajów, które są bardziej zaawansowane w procesach dekarbonizacji i współpracę z międzynarodową społecznością w tym zakresie.