Po raz kolejny obchodzony jest Dzień Krajobrazu w PolscePropertyDesign.pl - 19-10-2020 15:32


20 października 2020 roku już po raz piąty obchodzony będzie Dzień Krajobrazu. W tym roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, inicjator kampanii społecznej Krajobraz mojego Miasta, włącza się do obchodów i upowszechniania idei tego święta.

Już jutro celebrowany będzie Dzień Krajobrazu. To wyjątkowe wydarzenie koordynowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w tym roku zostało poświęcone drzewom.  Koncepcje promowane przez Krajobraz mojego Miasta głoszą, iż zieleń jest nieodłącznym i nieodzownym składnikiem w strukturze każdego miasta; jednym z wielu elementów tworzących jego tkankę, np. z układem ulic, formą obiektów odpowiedzialnych za jego charakterystyczną postać. Dlatego też Narodowy Instytut Dziedzictwa, inicjator kampanii, postanowił włączyć się w działania upowszechniające ideę tego święta.

Edukacja przez zabawkę, czyli krajobrazowe zagadki z nagrodami

W ramach zaangażowania w obchody Dnia Krajobrazu Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował wiele zabaw i quizów z ciekawymi nagrodami, które ogłoszone zostaną już jutro, 20 października 2020 r,. na następujących profilach na portalu Facebook: Krajobraz Mojego Miasta i Europejskie Dni Dziedzictwa.

Organizatorzy pragną zachęcić do uważnego przyjrzenia się krajobrazowi kulturowemu; wyciągnięcia starych albumów, odkurzenia wspomnień, czy uruchomienia wyobraźni. Zabawy przeznaczone są dla odbiorców w różnym wieku – będą wymagały posiadania zarówno dawki merytorycznej wiedzy, jak i kreatywności. Już dziś zachęcamy do wspólnej zabawy i uważnego śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych!

Zieleń w mieście, drzewo w krajobrazie

Zieleń w mieście pełni rozmaite funkcje, z których ekologiczna jest zapewne jedną z ważniejszych. Nie mniej istotna jest funkcja techniczna, czyli osłona i izolacja zabudowy i miejsc wypoczynku przed szkodliwymi czynnikami. Wymienić należy również funkcję dydaktyczną, wychowawczą, sportową, społeczną, a nawet psychologiczną, wynikającą z pozytywnego wpływu na poczucie bezpieczeństwa, czy sprzyjaniu budowaniu więzi. Kluczowe są także funkcje estetyczna i kompozycyjna: wywoływanie odczucia harmonii i piękna. Znaczenie ma nawet pojedyncze drzewo! W każdym przypadku wpływa ono korzystnie na wizerunek miasta; od soliterów, które dominują w przestrzeni, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub krajobrazów. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.