Podpisano umowę na projekt wystawy Muzeum Józefa PiłsudskiegoMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 09-02-2016 10:36


Światowej sławy projektant przestrzeni muzealnych i wiodące polskie firmy zaprojektują wystawę stałą Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Umowę w tej sprawie podpisali dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Krzysztof Jaraczewski oraz przedstawiciel zwycięskiego konsorcjum firm: WXCA, Ralph Appelbaum Associates, Inc. Zweigniederlassung Berlin i Platige Image.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział m.in.: prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego Jacek Rusiecki oraz Ralph Appelbaum, ceniony projektant instytucji kultury, założyciel i właściciel amerykańskiej firmy Ralph Appelbaum Associates, jednego z największych światowych projektantów przestrzeni muzealnych.

Umowa na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej jest zwieńczeniem wielu lat pracy zespołu historyków i muzealników z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku nad opracowaniem scenariusza wystawy stałej przy wsparciu zewnętrznych konsultantów naukowych. To kolejny „kamień milowy” w realizacji Wieloletniego Programu Rządowego pod nazwą „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

Przebieg konkursu

W 2014 roku ogłoszony został międzynarodowy konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy, do którego zgłosiło się trzynaście firm projektowych. Ostatecznie wpłynęło sześć prac, które zostały ocenione przez sąd konkursowy, obradujący pod przewodnictwem prof. Doroty Folgi-Januszewskiej, w którego składzie znaleźli się m.in.: Janusz Byszewski, Sławomir Idziak, dr Ewa Klekot, dr Piotr Majewski (przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Allan Starski, Wojciech Tomczyk (przedstawiciel Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego), Marcelo Andino Velez i Jakub Woynarowski.

Po rozstrzygnięciu konkursu autorzy dwóch najwyżej ocenionych prac zostali zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymało konsorcjum firm WXCA Sp. z o.o., Ralph Appelbaum Associates, Inc. Zweigniederlassung Berlin i Platige Image S.A. Podobnie oferta tego konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Są to podmioty reprezentujące najwyższy poziom w dziedzinie projektowania wystaw i posiadające międzynarodowe doświadczenie w tym zakresie.

Amerykańska firma Ralph Appelbaum Associates ma 35 lat praktyki w tworzeniu muzeów oraz wystaw na całym świecie (ok. 500 realizacji), posiada przedstawicielstwa w Nowym Jorku, Londynie, Pekinie, Berlinie i Moskwie. Firma zrealizowała obiekty w 33 krajach na sześciu kontynentach.

Polska pracownia architektoniczna WXCA jest autorem m.in. budynków nowego kompleksu muzealnego w warszawskiej Cytadeli, pawilonu Miejsca Pamięci w Palmirach oraz autorem zwycięskiej koncepcji w międzynarodowym konkursie na projekt Bałtyckiego Parku Sztuki w estońskim Pärnu.

Z kolei Platige Image to utytułowane polskie studio kreatywne, które przygotowało m.in. animację „Miasto ruin” opracowaną dla Muzeum Powstania Warszawskiego oraz animację „Bitwa pod Grunwaldem” – dla Muzeum Narodowego w Warszawie na obchody 600. rocznicy bitwy. Jest ono również współautorem zwycięskiej koncepcji wystawy stałej Muzeum Historii Polski.

Scenariusz wystawy stałej

Scenariusz jest chronologiczno-tematyczną opowieścią o Józefie Piłsudskim, podzieloną na sześć galerii, z których pięć odnosi się do poszczególnych okresów życia i kolejnych etapów działalności Marszałka, szósta natomiast stanowi podsumowanie pozostawionego przez niego dziedzictwa.

Założeniem scenariusza jest ukazanie na pierwszym planie biografii głównego bohatera, a w momentach, w których współtworzył on historię, przedstawienie ważnych wydarzeń z dziejów Polski w sposób równoległy wątkom biograficznym. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych z odzyskaniem niepodległości, budową niepodległego państwa i walką o jego utrzymanie. Ekspozycja będzie tłumaczyć wybory polityczne Józefa Piłsudskiego bez pomijania kontrowersyjnych tematów i z zachowaniem wielostronnej perspektywy.

Wystawa stała w nowym budynku

Nowy gmach Muzeum powstanie na terenie enklawy historycznej w Sulejówku w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworku „Milusin”, gdzie Marszałek mieszkał z żoną i córkami. Oryginalne wnętrza odrestaurowanego dworku razem z wystawą stałą w nowym budynku będą wzajemnie dopełniać opowieść o jej bohaterze i stanowić zintegrowaną propozycję poszerzenia i propagowania wiedzy o Józefie Piłsudskim, jego myśli politycznej, poglądach oraz bogatym dziedzictwie i czasach, w których żył.