Podwyżki w strefie płatnego parkowania w Poznaniu dopiero od czerwcaPAP - 31-03-2020 11:53


Z powodu epidemii koronawirusa, radni Miasta Poznania na czerwiec przesunęli termin wprowadzenia podwyżek w strefie płatnego parkowania. Początkowo nowe taryfy miały obowiązywać od 1 kwietnia.

O przesunięciu terminu wprowadzenia podwyżek zdecydowali we wtorek miejscy radni. Za głosowało 24 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że "w obecnej wyjątkowej sytuacji - stanu epidemii wywołanej koronawirusem - przy ograniczonym działaniu publicznego transportu zbiorowego, zawieszeniu zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych, ograniczeniu działania wielu instytucji, sklepów, centrów handlowych, firm, a więc szeroko rozumianego życia publicznego, regulacja ta nie spełni zakładanych celów, a może zwiększyć koszty działania wielu instytucji, służb i wolontariuszy zaangażowanych w zwalczanie epidemii".

Nowe taryfy w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania będę obowiązywały od 1 czerwca.

Obecnie strefa płatnego parkowania obejmuje teren osiedla Stare Miasto, Jeżyce oraz okolice Międzynarodowych Targów Poznańskich. Strefa podzielona jest na trzy podstrefy cenowe, opłata za pierwszą godzinę postoju wynosi w nich od 2 zł do 3 zł.

Zgodnie z założeniami ZDM - od 1 czerwca - ŚSPP obejmie obszar Starego Miasta, później także Jeżyce do ul. Polnej. Za pozostawienie pojazdu na obszarze Starego Miasta kierowcy będą musieli zapłacić 7 zł za pierwszą godzinę, 7,4 zł za drugą, a 7,9 zł za trzecią. Na Jeżycach opłata byłaby niższa i będzie wynosiła odpowiednio 5 zł, 6 zł i 6,9 zł. Strefa funkcjonowałaby także w soboty.

Wprowadzenie ŚSPP będzie się też wiązało z ujednoliceniem stawki za parkowanie w pozostałych obszarach działania strefy, która miałby zostać poszerzona o Wildę i Łazarz. Stawka za pierwszą godzinę ma wynieść tam 3,5 zł, kolejne godziny będą kosztowały odpowiednio 4,2 zł i 4,9 zł.

Od czerwca wprowadzone zostaną też zmiany w opłatach abonamentowych za parkowanie w strefie. Według założeń, uprawniający do parkowania na preferencyjnych warunkach abonament mieszkańca będą mogły zakupić tylko osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora strefy i płacące podatki w Poznaniu. Planowane zmiany dotyczą również wysokości opłat za abonament - z 10 do 30 zł. Nie będzie już można zakupić abonamentu na samochód użyczony przez członka rodziny czy inną osobę fizyczną a jedynie użyczony np. na zasadzie leasingu czy samochodu służbowego.

Wtorkowa Sesja Rady Miasta Poznania, ze względów bezpieczeństwa, odbywa się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Radni siedzą przy osobnych stolikach, w znacznej odległości od siebie; każdy z radnych otrzymał maseczkę i rękawiczki. Obrady rozpoczęto od podziękowania wszystkim, którzy angażują się w walkę z epidemią koronawirusa. (PAP)

autorzy: Anna Jowsa, Szymon Kiepel

ajw/ szk/ je/