Postulat zakładania parków kulturowych w trosce o estetykę przestrzeni miejskiejPropertyDesign.pl - 14-09-2020 15:57


Niebawem rusza nowa odsłona kampanii społecznej Krajobraz Mojego Miasta – jej celem jest zwrócenie uwagi na estetykę przestrzeni miejskiej. Tym razem sercem KMM stanie się postulat zakładania parków kulturowych.


Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” prowadzona jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa od 2016 r. Przez ten czas światło dzienne ujrzały dwa filmy („Krajobraz mojego miasta” i „Piękne, polskie, drewniane”). Stały się one głównymi nośnikami przekazu kampanii. Do tej pory ambasadorami akcji zgodzili się zostać m.in. Sebastian Karpiel-Bułecka, Dorota Chotecka, Krzysztof Trebunia-Tutka, czy Jan Mencwel.

Celem kampanii KMM jest zwrócenie uwagi na stan przestrzeni miejskiej. Reklamy, często o kontrowersyjnej estetyce i przesłaniu, potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku, na którym się znajdują! Nieraz pod warstwami materiałów promocyjnych kryją się ozdobne detale budynków, które świadczą o przeszłości regionu i lokalnym dziedzictwie.

Najnowsza odsłona Krajobrazu mojego miasta będzie koncentrowała się więc na ochronie dziedzictwa, które jest osadzone właśnie w przestrzeni miejskiej. Jej sercem będą parki kulturowe, czyli jedna z ustawowych form ochrony zabytków w Polsce.              

Park kulturowy jest tworzony w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami charakterystycznymi dla miejscowej tradycji. Postulat zakładania parków kulturowych wiąże się możliwością kompleksowej ochrony całych zabytkowych obszarów miast, dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu dbania o miejsca, w których żyjemy.