Prawie 40 proc. architektów przewiduje spadek popytu na swoje usługiPropertyDesign.pl - 15-04-2020 10:51


38% badanych architektów przewiduje spadek popytu na ich usługi w bieżącym roku - tak wynika z badania przeprowadzonego przez BCMM na początku epidemii koronawirusa w Polsce. Najgorzej sytuację swoich biur oceniają małe pracownie.

Pogorszyły się nastroje wśród architektów. Aż 38% badanych architektów przewiduje spadek popytu na usługi ich biur w 2020 roku, a 30% sądzi, że popyt będzie na takim samym poziomie jak w zeszłym roku – wynika z raportu BCMM – badania marketingowe „Nastroje architektów 2020”.

Instytut BCMM – badania marketingowe po raz 11 przeprowadził coroczny barometr nastrojów architektów. Badanie przeprowadzono w dniach 12-30 marca 2020 roku, a więc na początku rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Architekci pytani byli o ocenę obecnej sytuacji rynkowej swojego biura architektonicznego oraz o przewidywane zmiany cen i popytu na usługi w 2020 roku.

Według najnowszej edycji badania 44% architektów ocenia sytuację swojego biura jako raczej dobrą lub bardzo dobrą, co stanowi spadek o 9 punktów procentowych w porównaniu do roku 2019. Gorsze nastroje obserwować możemy głównie wśród mniejszych pracowni architektonicznych, zatrudniających do 3 architektów (spadek wskaźnika optymizmu z 51% w 2019 roku do 39% obecnie). Większe pracownie lepiej oceniają sytuację swoich biur, 58% deklaruje, że ich sytuacja jest dobra lub bardzo dobra.

Aż 38% badanych architektów przewiduje w 2020 roku spadek popytu na usługi biur architektonicznych. 30% uważa, że popyt utrzyma się na tym samym poziomie, a zdaniem 12% respondentów wzrośnie zapotrzebowanie na usługi biur architektonicznych. Aż 19% architektów deklaruje, że nie jest w stanie przewidzieć jak kształtować się będzie popyt na usługi w 2020 roku.

Podobne nastroje wśród architektów obserwowaliśmy w kryzysowym dla budownictwa 2012 roku – wtedy aż 45% architektów przewidywało spadek popytu na usługi biur, a ostatecznie wartość produkcji budowlano – montażowej zmniejszyła się o 7,3% w stosunku do 2011 roku.* Wówczas kryzys ten wynikał ze spadku liczby inwestycji państwowych (po skończeniu prac przygotowujących do Euro 2012) oraz załamania w budownictwie infrastrukturalnym.

{media;106530;;https://pliki.propertydesign.pl/i/10/65/30/106530.png;https://pliki.propertydesign.pl/i/10/65/30/106530_940.jpg}

W wynikach obecnej edycji badania nastrojów architektów, podzielone są zdania badanych na temat kształtowania się cen na ich usługi w 2020 roku – aż 27% przewiduje spadek cen (10% w roku 2019), 33% utrzymanie cen na takim samym poziomie (53% w 2019 roku), a 22% prognozuje wzrost cen usług biur architektonicznych (30% w 2019 roku). Wzrosła także, do 18%, grupa respondentów, którzy nie wiedzą jak będą kształtować się ceny – w zeszłym roku było ich  jedynie 7%.