Remonty w Bytomiu. Dwie ulice w centrum zostaną przebudowaneUM Bytom - 30-09-2021 15:31


Kolejne dwie ważne drogi znajdujące się w centrum Bytomia zostaną przebudowane. To ulice Nawrota i Smolenia. Inwestycja warta jest łącznie ponad 2,2 mln zł. Połowę środków na realizację zadania miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Planując inwestycje drogowe w mieście, staramy się zawsze o środki zewnętrzne na ich realizację, dlatego cieszę się, że udało się nam pozyskać kolejne fundusze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które przeznaczyliśmy na przebudowę dwóch ważnych dróg w Śródmieściu – mówi prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz. – Warto podkreślić, że przebudowa ulicy Nawrota i Smolenia ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, ale też komfortu jazdy kierowców, dlatego zakres robót przewiduje nie tylko wymianę nawierzchni jezdni, ale przede wszystkim przebudowę chodników, peronu autobusowego oraz zjazdów – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Przebudowa dwóch głównych dróg w Śródmieściu

Ulica Nawrota to droga łącząca ul. Woźniaka, Drzymały, Kraszewskiego, Powstańców Warszawskich z ul. Piekarską, zaś ul. Smolenia łączy ul. Piekarską, Chrobrego, Żołnierza Polskiego z ul. Korfantego. Znajdują się przy nich lub w pobliżu takie obiekty, jak: budynek Urzędu Miejskiego czy Miejska Biblioteka Publiczna, ale również Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Technicznych. Warto dodać, że ulicą Nawrota i Smolenia kursują także autobusy linii nr: 24, 52, 53, 99, 104, 113N, 114, 700 oraz M102 łączące nasze miasto m.in.: z Będzinem, Radzionkowem, Tarnowskimi Górami, Piekarami Śląskimi, Wojkowicami oraz Sączowem.

W ramach zaplanowanych prac przebudowane zostaną chodniki, zagospodarowane zieleńce, uporządkowane miejsca postojowe oraz przebudowana jezdnia. Warto dodać, że wykonawca będzie musiał również przebudować zjazdy, peron autobusowy, dokonać regulacji urządzeń oraz wykonać wyspy przejezdne i separujące ruch. Zakres robót obejmuje drogę o łącznej długości 912 mb, a wyłoniony w drodze postępowania wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację wszystkich prac, które zaplanowano na lata 2021-2022.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Bytom dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.