Ruszają oficjalne przygotowania do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.PAP - 03-08-2020 16:31


Rozpoczynamy oficjalne przygotowania do 11. edycji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w 2022 r. w Katowicach – oświadczyła w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Organizacja Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku to wielki prestiż dla Polski i ogromna promocja dla Katowic. Stolica Górnego Śląska stanie się centrum dialogu na tematy o znaczeniu globalnym. To duże wyróżnienie dla miasta również z tego powodu, że po raz pierwszy organizatorem imprezy będzie kraj Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach.

Przywołała szacunki UN-Habitat, z których wynika, że obecnie 50 proc. globalnego społeczeństwa mieszka w miastach; wytwarza ono 70 proc. globalnego PKB, ale jednocześnie pochłania 60 proc. energii i produkuje ok. 70 proc. odpadów. "Już za 10-20 lat ten wskaźnik może wzrosnąć do 70 proc. globalnej ludności w miastach" - powiedziała minister, zwracając uwagę na skalę wyzwań, przed jakimi stoją miasta.

"Światowe Forum Miejskie to największa tego typu formuła spotkań i dyskusji, za 2 lata Katowice staną się na kilka dni stolicą świata. Będziemy gościć przedstawicieli całego świata, spodziewamy się ok. 20 tys. uczestników. Chcemy pokazać transformację, przeprowadzoną tutaj, w Katowicach, która odbywa się od 30 lat, która pokazuje, jak można współpracować, zrównoważyć rozwój, czyli tworzyć takie miejsca, w których żyje się przyjaźnie, wygodnie, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, w których dbamy o społeczność, gospodarkę i środowisko" - dodała.

Jarosińska-Jedynak zapewniła, że organizatorzy nie tracą z pola widzenia zagrożenia koronawirusem. Wyraziła jednak nadzieję, że za dwa lata ten kryzys będzie już zażegnany.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach Grzegorz Puda poinformował, że w ministerstwie powołano zespół składający się z dyrektorów i urzędników, którzy cały czas "kontrolują, negocjują i przygotowują" World Urban Forum w 2022 r.

Wiceminister Puda dodał, że do końca tego roku MFiPR planuje podpisać umowę z UN-Habitat, agendą ONZ do spraw urbanizacji i osiedli miejskich, która organizuje wydarzenie. Umowa obejmuje kwestie bezpieczeństwa, logistyki, finansów oraz promocji samego wydarzenia i określa szczegółowe obowiązki każdej ze stron.

Miasto Katowice prowadzi aktualnie lokalną kampanię, która ma na celu promocję wydarzenia. Akcja skupiona jest na promocji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zostały one określone w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 roku w Nowym Jorku.

"Światowe Forum Miejskie w 2022 roku będzie po szczycie klimatycznym COP 24 kolejnym ogólnoświatowym wydarzeniem organizowanym w Polsce i w Katowicach pod egidą ONZ. Polska wpisze się tym samym po raz kolejny na listę państw, w których zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju w oparciu o Agendę 2030" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Prezydent dodał, że Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju określa szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku.

Światowe Forum Miejskie to najważniejsza i największa impreza na świecie poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich, którą organizuje UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Wydarzenie odbywa się co dwa lata i gromadzi około 20 tysięcy uczestników z całego świata. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ pad/